Dato for udgivelse
07 Dec 2012 10:56
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-120136
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af semsgarvet læder (vaskeskind) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009


Kommissionen har ved Rådets gennemførselsforordning (EU) nr. 1153/2012 offentliggjort i EU-Tidende L 334 af 6. december 2012 indført en endelig antidumpingtold på importen af semsgarvet læder (vaskeskind) (toldtarifens, pos. 4114 10 10 00 og 4114 10 90 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordningen (EU) nr. 1153/2012.

Forordningen er trådt i kraft  7. december 2012.