Indhold

Dette afsnit beskriver overgangsreglernes baggrund, formål og deres virkningstidspunkt.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund og formål
  • Betingelser og virkningstidspunkt
  • Introduktion til overgangsreglerne.

Baggrund og formål

De nugældende regler om international sambeskatning blev indført ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. Reglerne står i SEL § 31 A og kan vælges for indkomstår, der starter den 15. december 2004 eller senere.

De tidligere gældende regler om sambeskatning med udenlandske datterselskaber stod i den hidtidige SEL § 31, som blev ophævet samtidigt med indførelsen af SEL § 31 A.

Til dagældende SEL § 31 var der tilknyttet genbeskatningsregler i LL § 33 E for fratrukne underskud i udenlandske datterselskaber. Se dagældende lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004 om ligningsloven.

I lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev der lavet overgangsregler for koncerner, der trådte ud af sambeskatningen med udenlandske datterselskaber, så gamle underskud i de udenlandske datterselskaber ikke genbeskattes på en hårdere måde end forudsat, da koncernen indledte sambeskatningen.

Bemærk:

Overgangsreglerne om genbeskatning af anvendt underskud i udenlandske faste driftssteder indgår ikke i dette afsnit. Se afsnit C.D.2.3.2 om "genbeskatning og begrænsning af underskud - LL § 33 D".

Betingelser og virkningstidspunkt

Overgangsreglerne gælder for sambeskatninger med udenlandske datterselskaber efter de tidligere gældende regler i SEL § 31, der ikke overgår til de nye regler om international sambeskatning i SEL § 31 A, fra det førstkommende indkomstår, der er påbegyndt efter den 15. december 2004.

Se også

Se også afsnit C.D.3.4.6 om sambeskatninger med udenlandske datterselskaber efter de tidligere gældende regler i SEL § 31, der fra det førstkommende indkomstår, der er påbegyndt efter den 15. december 2004 eller senere, overgår til de nye regler om international sambeskatning i SEL § 31 A.

Introduktion til overgangsreglerne

Overgangsreglerne står i § 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Genbeskatningen vil ske i takt med, at de udenlandske datterselskaber, der har været omfattet af den hidtidige sambeskatning efter SEL § 31, får positiv skattepligtig indkomst for indkomstår, der starter den 15. december 2004 og efterfølgende indkomstår. Se § 15, stk. 8, 1. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Genbeskatningen fortsætter, så længe der er en genbeskatningssaldo.

Overgangsreglen benævnes i praksis "skyggesambeskatning".

De dispositioner, der ville udløse genbeskatning efter de tidligere genbeskatningsreglerne i LL § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, udløser fortsat genbeskatning, så længe der er en genbeskatningssaldo. Se § 15, stk. 8, 12. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005. Se afsnit C.D.3.4.4 om andre dispositioner, der udløser genbeskatning.

Bemærk

Der kan ikke tilføres nye underskud til den genbeskatningssaldo, der opgøres efter § 15, stk. 8, 1. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.