åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.3.4 Overgangsregler for genbeskatning af underskud ("skyggesambeskatning")" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de overgangsregler, der gælder for genbeskatningen af de underskud, der er udnyttet under de tidligere gældende regler om sambeskatning med udenlandske selskaber.

Afsnittet handler om

  • overgangsreglerne - baggrund, formål og virkningstidspunkt (C.D.3.4.1)
  • opgørelse af genbeskatningssaldi (C.D.3.4.2)
  • opgørelse af overskud i udenlandsk datterselskab (C.D.3.4.3)
  • andre dispositioner, der udløser genbeskatning (C.D.3.4.4)
  • krav til oplysningsskemaet og det skattemæssige årsregnskab (C.D.3.4.5)
  • genbeskatning ved overgang til international sambeskatning efter nugældende regler (C.D.3.4.6).

Se også

Se også afsnit C.D.3.2 "International sambeskatning", der handler om de nugældende regler for international sambeskatning.