Dato for udgivelse
07 Dec 2012 10:00
Til
Virksomheder, der indberetter lønoplysninger mv. til eIndkomst
Sagsnummer
B&V
Resumé

Frister for indberetning til eIndkomst, for at oplysningerne kommer med på medarbejderens første 2012-årsopgørelse fra SKAT.

Med rettelse i forhold til nyhedsbrevet om samme emne af 6.12.2012: Indbretningsfristen for store virksomheder er ikke den 30.12.2012, men den 28.12.2012 


Frister for indberetning til eIndkomst, når indberetningen skal have virkning på medarbejderens 2012-årsopgørelse fra SKAT:

Sidste frist for ordinær indberetning af oplysninger til eIndkomst for indkomståret 2012 er 28. december 2012 for store virksomheder og 17. januar 2013 for små virksomheder.

Rettelser mv., der modtages i perioden fra 17. januar 2013 til og med 26. februar 2013 kl. 16.00 vil også komme med på medarbejderens første årsopgørelse for 2012.

Rettelser mv., modtaget efter den 26. februar 2013 kl. 16.00 vil ikke i alle tilfælde automatisk medføre en ny og ændret årsopgørelse. Arbejdsgiver skal derfor underrette medarbejderen om indberetninger/rettelser til 2012 fra dette tidspunkt. Medarbejderen bør selv kontrollere, om rettelserne kommer med på en ny årsopgørelse. Dette gælder specielt medarbejdere, der ikke udelukkende er almindelige lønmodtagere.