Dato for udgivelse
06 Dec 2012 15:47
Til
Alle operatører, som bruger Motorregistret
Sagsnummer
12-0228689
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nyt om Motorregistret


Indhold i dette nyhedsbrev

  • PRÆCISERING: Godtgørelsen er momspligtig
  • Makro til brug for dannelse af lister over gebyrer
  • Nyhedsbrev med mail-adresser
  • Månedsangivelsen "lukker" kl. 22

PRÆCISERING: Godtgørelsen er momspligtig

Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt den godtgørelse, som synsvirksomheder modtager for indregistrering, ejerskifte og afmelding er momspligtig.

De godtgørelser, som der her refereres til er:

  • Godtgørelsen på 200 kr. for indregistrering af et køretøj med tildeling af nyt registreringsnummer (nye nummerplader)
  • Godtgørelsen på 100 kr. for at omregistrere et køretøj med ny ejer eller bruger og
  • Godtgørelsen på 60 kr. for at afmelde et registreret køretøj

I lovforslaget L144 fra folketingssamlingen 2005/06, som er grundlaget for, at reglerne om godtgørelsen blev vedtaget, er der taget direkte stilling til momsspørgsmålet. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, sidst i afsnit 4.6: "Godtgørelsen vil være skattepligtig indkomst for den autoriserede virksomhed, og der skal betales moms af godtgørelsen."

Det betyder, at beløbene overfor skal anses for at være beløb inklusiv moms.

Skulle der være virksomheder, som ikke har været opmærksomme herpå, kan momsen efterangives via TastSelv Erhverv. Se hvordan i denne vejledning om efterangivelse af moms.

Makro til brug for dannelse af lister over gebyrer

I vores nyhedsbrev "Nye funktioner i Motorregistret" skrev vi om "Månedsangivelse på liste". Desværre er det konstateret, at funktionen med overførsel til excel ikke virker for operatører med store månedsangivelser.

Der er endnu ikke fundet en løsning på problemet, men der er udarbejdet en makro, som kan bruges til at håndtere månedsangivelserne.

I kan derfor åbne dette regneark, følge instruktionen undervejs og skulle på denne måde få mulighed for at få overført data til et excel-ark.

Nyhedsbrev med mail-adresser

SKAT har den 21. november 2012 udsendt nyhedsbrev om de nye journalpostkasser, som du skal bruge, når du skal skrive til SKAT.

Vi vil benytte lejligheden til at reklamere for muligheden for at få en mail, når der er nyt på motorregistrets hjemmeside. Du kan se her, hvordan du gør. 

Månedsangivelsen "lukker" kl. 22

Motorregistret er indrettet sådan, at månedsangivelsen for en given måned "lukker" kl. 22 den sidste dag i måneden og ikke kl. 00.00.