Administrationsselskabets opgave er at forvalte sambeskatningen og at betale den skat, som sambeskatningen medfører.

Administrationsselskabet står for indbetalingen af den samlede indkomstskat af sambeskatningsindkomsten. Dette gælder også restskat, tillæg og renter. Skattestyrelsen kan med frigørende virkning udbetale overskydende skat og godtgørelse til administrationsselskabet.