Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres, når der ikke er koncernforbindelse hele året.

Afsnittet handler om