Indhold

Dette afsnit beskriver administrationsselskabets opgaver i sambeskatningen.

Afsnittet handler om