Indhold

Afsnittet beskriver, hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres.

Afsnittet handler om

  • sambeskatningsindkomsten (C.D.3.1.4.1)
  • hvis der ikke er koncernforbindelse i hele indkomståret - delårsperioder (C.D.3.1.4.2)
  • hvordan anvendes underskud under sambeskatningen (C.D.3.1.4.3).