åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.3.1 National sambeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om national sambeskatning.

Dette afsnit handler om

  • introduktion til national sambeskatning (C.D.3.1.1)
  • betingelser for national sambeskatning (C.D.3.1.2)
  • omlægning af indkomstår (C.D.3.1.3)
  • opgørelse af sambeskatningsindkomsten (C.D.3.1.4)
  • administrationsselskabet (C.D.3.1.5).