Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift af cigaretter og røgtobak.

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag (E.A.10.1.1)
  • Forskellige definitioner ved cigaretter og røgtobak (E.A.10.1.2)
  • Cigaretter og røgtobak omfattet af reglerne (E.A.10.1.3)
  • Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne (E.A.10.1.4)
  • Afgiftens størrelse og beregning (E.A.10.1.5)
  • Stempelmærker, emballering og pakkestørrelse for cigaretter (E.A.10.1.6)
  • Opgørelse og afregning (E.A.10.1.7)
  • Regnskab for fremstilling, tilgang og udlevering af varer og for køb og forbrug af stempelmærker (E.A.10.1.8)
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse (E.A.10.1.9).