åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder og privatpersoner er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af dækningsafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Registrerede varemodtagere
  • Registreringsblanket

Registrerede varemodtagere

Virksomheder, der indfører dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet, har pligt til at lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen som registreret varemodtager. Se CHOAL § 22, stk. 2-3.

Reglerne for registrering af varemodtagere af chokoladeafgiftspligtige varer gælder tilsvarende for varemodtagere af dækningsafgiftspligtige varer. Se afsnit E.A.2.3.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Ved anmeldelse til registrering som dækningsafgiftspligtig varemodtager anvendes blanket nr. 29.025.