åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af reglerne i CHOAL §§ 19 og 19 a, samt de dertil hørende afgiftssatser.

Afsnittet indeholder:

  • Råstofafgift af mandler, nødder, kerner og lignende
  • Tidligere afgiftssatser.

Bemærk

Det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftsloven omfatter chokolade, sukkervarer og nødder (råstofafgift) samt dækningsafgift af disse produkter. Se CHOAL §§ 1, 19 og 22.

Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af chokolade- og sukkervarer. Se afsnit E.A.2.3.

Råstofafgift af mandler, nødder, kerner og lignende

Det afgiftspligtige vareområde omfatter mandler, nødder, kerner og lignende, der avles i Danmark, eller indføres fra udlandet. Se CHOAL §§ 19, stk. 1 og 19 a, stk. 1.

De aktuelt gældende satser følger af § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017

Råstofafgiften beregnes af varens nettovægt, dvs. vægten uden emballage. Se CHOAL §§ 19, stk. 7 og 19 a, stk. 2.

Det afgiftspligtige vareområde omfatter de nævnte varer i skemaet. Afgiftssatsen for de pågældende varer afhænger af varens forarbejdningsgrad.

Bemærk

I Danmark er det kun muligt at avle hassel- og valnødder til kommercielt brug.

Skema over det afgiftspligtige vareområde og afgiftssatser

Skemaet viser hvilke mandler, nødder, kerner og lignende, der er afgiftspligtige og de aktuelle afgiftssatser afhængig af varens forarbejdningsgrad. Afgiftssatserne gælder fra og med 1. januar 2018 til og med 31. december 2019.

Mandler, nødder og kerner

I skal *)

Uden skal

Ubehandlet

Afhindet,
skåret,
hakket
eller knust

Formalet til mel

Saltet eller ristet

Pastaer eller lignende

Toldtarifposition
Afgift i kr. pr. kg 

Akajounødder
Cashewnødder
Ankardianødder

Fri

0801

14,57

0801

17,44

1106

17,44

2008

17,44

2008

17,44

Kokosnødder

Fri

0801

2,90

0801

2,90

1106

2,90

2008

2,90

2008

2,90

Paranødder

Fri

0801

9,71

0801

9,71

1106

9,71

2008

9,71

2008

9,71

Hasselnødder

0802

4,87

0802

9,71

0802

11,65

1106

11,65

2008

11,65

2008

11,65

Mandler

0802

7,33

0802

14,57

0802

17,44

1106

17,44

2008

17,44

2008

17,44

Pekannødder
Pistacienødder
Valnødder

Fri

0802

9,71

0802

9,71

1106

9,71

2008

9,71

2008

9,71

Jordnødder

1202

2,90

1202

4,87

1202

5,80

Fri

2008

5,80

Fri

Abrikoskerner
Ferskenkerner

-

1212

14,57

1212

17,44

2008

17,44

2008

17,44

2008

17,44

Andet

Afgift i kr. pr. kg

Kakaobønner (pos. 1801)

14,57 kr. pr. kg

Kakaoskaller og -affald (pos. 1802)

9,71 kr. pr. kg

Restprodukter fra udvinding af olier af
afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner
(herunder ikke jordnødder) (pos. 2306),
medmindre varen skønnes uegnet til menneskeføde

9,71 kr. pr. kg

*) Ristede og evt. også saltede nødder i skal sidestilles med ubehandlede nødder i skal.

Bemærk

  • Andre varer end de ovenfor nævnte er ikke omfattet af råstofafgiften. Dette gælder fx xmxacadamianødder, også selv om de er saltede og/eller ristede

  • Fra og med 1. januar 2018 er afgiftssatserne på mandler, nødder, kerner og lignende (råstofafgiften) nedsat.

    Råstofafgiften ophæves helt med virkning fra og med 1. januar 2020.

    Se § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.

Tidligere afgiftssatser 

Afgiften af mandler, nødder, kerner og lignende har tidligere udgjort:

 

Sats pr. kg

Vareart

1.1.2013-31.12.2014 *)

1.1.2015-31.12.2017 *)

Ubehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- og ferskenkerner og kakaobønner

27,62 kr.

29,14 kr.

Behandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og ferskenkerner

33,06 kr.

34,88 kr.

Ubehandlede og behandlede paranøddekerner, ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistacienøddekerner, pekannøddekerner, ubehandlede hasselnøddekerner, kakaoskaller, kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner

18,39 kr.

19,41 kr.

Behandlede hasselnøddekerner

22,07 kr.

23,29 kr.

Mandler i skal

13,89 kr.

14,65 kr.

Hasselnødder i skal og ubehandlede jordnødder

9,22 kr.

9,73 kr.

Behandlede jordnødder

10,99 kr.

11,59 kr.

Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner
og jordnødder i skal

5,49 kr.

5,79 kr.

  *) Bemærk at afgiftssatserne fra og med 1. januar 2013 til og med 31. december 2017 for mandler, nødder, kerner og lignende følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer.