åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.2.4 Dækningsafgift" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om dækningsafgift af visse varer, som ikke i sig selv er chokoladeafgiftspligtige.

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag E.A.2.4.1
  • Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift E.A.2.4.2
  • Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne for dækningsafgift E.A.2.4.3
  • Opgørelse og afregning af afgift, samt kontrol og straf E.A.2.4.4
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse af dækningsafgift E.A.2.4.5.