Dato for udgivelse
05 Dec 2012 12:37
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
12-0258405
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Nye tariferingsforordninger vedr. pos 2309 og 3401, nye forklarende bemærkninger til pos 3304 og indsættelse af supplerende bestemmelse 2 g) til kapitel 27


Kommissionen har den 23. november 2012 udstedt forordning (EU) nr. 1113/2012 (offentliggjort i EU-Tidende nr. L 329 af 29. november 2012) om indsættelse af supplerende bestemmelse 2 g) til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur (vedr. "med indhold af biodiesel")

Forordningen træder i kraft den 19. december 2012.

BTO'er, der påvirkes af forordning (EU) nr. 211/2010, kan ikke benyttes efter 19. december 2012, selvom der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Kommissionen har desuden vedtaget tilføjelse af Forklarende Bemærkninger til KN, pos. 3304.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. C 374 af 4. december 2012.

 

Kommissionen har den 28. november 2012 udstedt følgende forordninger (offentliggjort i EU-Tidende nr. L333 af 5. december 2012):

nr. 1144/2012 om tarifering af modificeret, dehydreret sukkerrørsmelasse under pos 2309 90 96.

nr. 1145/2012 om tarifering af renseservietter under pos. 3401 11 00.

Forordningerne træder i kraft den 25. december 2012.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes af de vedtagne foranstaltninger, kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 6 måneder (forklarende bemærkninger) eller 3 måneder (tariferingsforordning) efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret