Indhold

Dette afsnit beskriver de typer af skadesforsikringer, hvor forsikringspræmien er fritaget for afgift. Se E.A.6.1.2.2 om skadesforsikring som begreb.

Afsnittet indeholder:

  • Sø-, transport- og luftfartsforsikringer (E.A.6.1.3.1)
  • Andre forsikringer fritaget for afgift (E.A.6.1.3.2).