Indhold

►Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder lovgrundlag og historik.◄

  • Regel
  • Lovgrundlag

Regel

Der skal betales en løbende præmieafgift af skadesforsikringer, som udgør 1,1 pct. af præmien. Se lovbekendtgørelse om afgift af skadesforsikringer §§ 1 og 2. Afgiften skal betales, når der opkræves forsikringspræmier. Opkrævningen sker af forsikringsselskaberne mv., som indbetaler afgiften til Skatteforvaltningen.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af skadesforsikringer står i lovbekendtgørelse om afgift af skadesforsikringer (lovbekendtgørelse nr. 1880 af 9. december 2020).

Loven om afgift af skadesforsikringer forkortes i denne vejledning SKADL.