Dato for udgivelse
04 Dec 2012 15:08
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
12-0257599
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionens gennemførselsforordninger om tarifering af 16 forskellige varer


Kommissionen den 19 november 2012 vedtaget forordning (EU) 1089/2012 offentliggjort i EU-tidende L 323 af 22 november 2012 om tarinfering af en såkaldt "multiswitch"

Kommissionen  har den 23 november 2012 vedtaget 5 forordninger (EU) offentliggjort i EU-Tidende L 329 af 29 november 2012.

Forordning (EU) 1108/2012 om tarifering af stålwire-lås.

Forordning (EU) 1109/2012 om tarifering af CCD-billedsensor.

Forordning (EU) 1100/2012 om tarifering af såkaldt "Universal Dual Port Car Charger"

Forordning (EU) 1111/2012 om tarifering af selvklæbende mærkater.

Forordning (EU) 1112/2012 om tarifering af USB-kabel.

Den 26 november 2012 har Kommissionen vedtaget forordning (EU)1114/2012, offentliggjort i EU-Tidende L 329 af 29 november 2012, om tarifering af et bæltekøretøj til transport af varer.

Kommissionen har d 26 november 2012 vedtaget 8 forordninger (EU) offentliggjort i EU-Tidende L 331 af 1 december 2012.

Forordning (EU) 1123/2012 om tarifering af passiv infrarød detektor.

Forordning (EU) 1124/2012 om tarifering af hermetisk forseglet vægtsensor(vejecelle).

Forordning (EU) 1125/2012 om tarifering af en såkaldt elektronisk varmluftpistol.

Forordning (EU) 1126/2012 om tarifering af apparat til radiofonimodtagelse med audio- og videooptagelse og gengivelsesfunktion.

Forordning (EU) 1127/2012 om tarifering af tilberedt fødevare (fiskeolie).

Forordning (EU) 1128/2012 om tarifering af vandfast krydsfinér.

Forordning (EU) 1129/2012 om tarifering af "Party Poker" sæt.

Forordning (EU) 1130/2012 om tarifering af håndcykel.

Der er desuden vedtaget ændring af Forklarende Bemærkning til 8504, offentlig i EU-Tidende C 369 af 29 november 2012

Forordningerne træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i EU-Tidende

En bindende tariferingsoplysning(BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTOér, der påvirkes af en forordning kan dog forsat benyttes i en periode på 60 dage efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endlig kontrakt om køb(import) eller salg (Eksport) af den pågældende varer

Med venlig hilsen

Tariferingscenteret