Indhold

Afsnittet handler om reglerne for afregning og indbetaling af afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indberetning af angivelsen og betalingen.

Regel

Fremstillingsvirksomheder og mellemhandlere, der har tilladelse til at opgøre mængden på grundlag af udleveringen, skal angive og indbetale afgiften for en måned senest den 15. i den følgende måned. Se CHOAL § 15, stk. 1.

Betalingen sker efter reglerne i OPKL.

Eksempel

Den 15. april angives den udleverede mængde for marts måned og afgiften indbetales.

Andre mellemhandlere

Andre mellemhandlere skal angive afgiften for en afgiftsperiode senest den 15. i den efterfølgende måned og indbetale afgiften senest den 15. i den 2. måned efter den afgiftsperiode, hvori varerne er tilført virksomheden. Se CHOAL § 15, stk. 2.

Eksempel

Den 15. april angives den tilførte mængde for marts måned, og afgiften af den tilførte mængde i februar betales.

Betalingen sker efter reglerne i OPKL.

Negativt afgiftsbeløb

Hvis en mellemhandler, der opgør den afgiftspligtige mængde på grundlag af tilgang, i en måned har haft en større afgiftsfri udlevering end den samlede tilgang, så der fremkommer et negativt afgiftsbeløb, vil forskellen blive udbetalt til virksomheden. Det er dog en betingelse, at virksomheden ikke skylder andre beløb til statskassen, fx told, moms eller skat. En sådan gæld vil blive modregnet, før beløbet bliver udbetalt.

Varemodtagere

Registrerede varemodtagere skal angive og indbetale afgiften for en afgiftsperiode senest den 15. i den følgende måned. Se CHOAL § 10 a, stk. 3, og OPKL §§ 2-8.

Se også

Se også afsnit A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter.

Indberetning af angivelsen og betalingen

Det er obligatorisk at indberette afgiften digitalt for perioder efter den 1. juli 2013. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Indberetningen skal ske i TastSelv Erhverv på skat.dk.

Der skal også indberettes, selvom virksomheden ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (Nul indberetning).

Se også

Se også afsnit A.B.4.4.1 om periode, frist og metode for at angive og betale afgift.