Afgiftsperioden for registrerede oplagshavere er kalendermåneden. Se OPKL § 2, stk. 1, samt CHOAL § 14.

For ikke-registrerede varemodtagere sker angivelse og betaling efter OPKL § 9, stk. 1, 3 og 4. Se CHOAL § 10 a, stk. 4.

Se også

Se også afsnit E.A.1.3 Afgiftens størrelse og afgiftsperioden.