Dato for udgivelse
03 Dec 2012 15:25
Til
Virksomheder der modtager varer retur fra skibe eller fastlandssoklen
Sagsnummer
12-0256802
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Der er oprettet to nye procedurekoder til brug for oplæggelse på toldoplag af "returvarer".


Der er oprettet følgende to nye procedurekoder til brug for varer der genindføres til oplæggelse på toldoplag:

71 31 000 Oplæggelse på toldoplag af varer, der tidligere har været genudført til proviantering eller lignende (som T1-varer fra for eksempel toldoplag, midlertidig oplæggelse (mio/mig) m.v.)

71 10 000 Oplæggelse på toldoplag af varer der tidligere har været endeligt udført som T2-varer, for eksempel til proviantering eller lignende.