Dato for udgivelse
23 Nov 2012 13:10
Til
Brugere af IT-systemer på toldområdet
Sagsnummer
12-0232079
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Nedetid på IT-systemer på toldområdet lørdag den 1. december 2012


SKAT har godkendt 2 servicevinduer (nedetid) på IT-systemerne på toldområdet:


Lørdag den 1. december 2012 kl. 14 - 19.30

Årsag: Der gennemføres tekniske opgraderinger af FTP-GW og Synchrony Integrator (filoverførsel).

Konsekvenser:

  • filer, der indsendes til Import, eExport og Transit vil ikke blive behandlet i perioden kl. 14 - 18,
  • det vil ikke være muligt for ICS, Manifest og eKapital at anvende FTP-GW i perioden kl. 14 - 19.30 og
  • de batchjobs og services i Motorregistret, som benytter FTP-GW, vil ikke fungere i perioden kl. 14 - 19.30.

 Online-adgang til systemerne er ikke berørt af dette servicevindue.

Lørdag den 1. december 2012 kl. 12.30 - 19.30

Årsag: Almindelig vedligeholdelse af ECS- og Transitsystemet.

Konsekvenser:

  • Transitsystemet vil ikke være tilgængeligt pga. almindelig vedligeholdelse. Det gælder både online-adgang og filoverførsel.
  • Der er ingen integration mellem Transitsystemet og Manifest- og eExport-systemerne under dette servicevindue. Det betyder, at oprettelse af afgangsdeklaration i Manifestsystemet, indeholdende udførselsangivelser/summariske udgangsangivelser, vil modtage et fejlsvar.
  • Eksportangivelser tildeles ikke MRN i indeværende tidsrum.
  • Eksportangivelser og Transitangivelser indsendt under servicevinduet vil blive behandlet når systemet igen er tilgængeligt.

Generelt

Der vil blive orienteret på SKAT.dk - rullemenuen,  når systemerne igen er åbne. Der vil desuden blive orienteret løbende, hvis der bliver behov for det.

Nødprocedure vil blive meldt ud på SKAT.dk - Told Erhverv - Driftsmeddelelser og Status.

SKAT beklager de ulemper disse servicevinduer medfører for erhvervslivet.