Indhold

I dette afsnit beskrives afskrivningslovens regler om forskudsafskrivninger.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke aktiver kan der forskudsafskrives på? (C.C.2.4.3.1)
  • Betingelser for forskudsafskrivninger (C.C.2.4.3.2)
  • Begyndelse med og afslutning af forskudsafskrivninger (C.C.2.4.3.3)
  • Forskudsafskrivningsgrundlaget (C.C.2.4.3.4)
  • Forskudsafskrivningssatsen (C.C.2.4.3.5)
  • Anskaffelse af aktiver, der har været forskudsafskrevet på (C.C.2.4.3.6)
  • Hvis forudsætningerne for forskudsafskrivning ikke er opfyldt. Efterbeskatning (C.C.2.4.3.7)
  • Forlængelse af fristen for opfyldelse af betingelserne for forskudsafskrivning (C.C.2.4.3.8)
  • Fraflytning, død og konkurs, ophør mv. (C.C.2.4.3.9)
  • Opgørelse, regnskab, attestation mv. (C.C.2.4.3.10).