Dato for udgivelse
16 Nov 2012 10:22
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 1072/2012 offentliggjort i EU-tidende L 318 af 15. november 2012 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale (toldtariffens pos. 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 og 6912 00 90 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1072/2012.

Forordningen træder i kraft den 16. november 2012.