Dato for udgivelse
21 nov 2012 16:33
Til
Alle virksomheder, som arbejder i Motorregistret
Sagsnummer
12-0228689
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

SKAT kan pt. ikke modtage mails fra erhvervskunder via TastSelv Erhverv. Meddelelsesarkivet er ikke berørt. Fejlen vedrører udelukkende mails om Motorregistret via kommunikationsmappen i TastSelv Erhverv.


Motorregistret i TastSelv Erhverv

SKAT kan i en periode ikke modtage din mail om Motorregistret gennem TastSelv Erhverv. Meddelelsesarkivet er ikke berørt, så du vil fortsat modtage fx kvitteringer fra Motorregistret i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv.

Indtil fejlen er løst, skal du sende mail til SKAT fra din egen mailadresse. Husk i alle mails at angive virksomhedens navn, CVR-nr. og eventuelt produktionsenhedsnummer (P-nr.), samt mailadresse og direkte telefonnummer.

Herunder beskrives en række situationer, og hvordan du kontakter SKAT i den kommende periode.

Fejl i Motorregistret

Fejl i Motorregistret skal indberettes til MRsupport@skat.dk. Husk at beskrive fejlen grundigt, fx:

  • Hvilken bruger du har logget ind som (navn, CVR-nr. og evt. produktionsenheds-nr.)
  • Hvilken venstremenu du har brugt, fx Registrering/Foretag ejer/brugerskift
  • Kendetegn som præcist viser, hvilket køretøj der er tale om, fx KID (køretøjsidentitet), stelnummer, registreringsnummer eller andre
  • Vedhæft skærmdump, der dokumenterer fejlen, gerne både før og efter fejlen opstår
  • Beskriv, hvad du forventede, der skulle ske
  • Beskriv, hvilke trin du gik igennem, frem til du oplevede fejlen
  • Angiv tidspunkt for hvornår fejlen blev set - dato og ca. tidspunkt samt
  • Andre oplysninger, som kan være relevante f.eks hvornår handlingen sidst er gennemført med succes

Forhandlererklæring

Skal du som forhandler have erklæret et køretøj, skal du sende importørkode og stelnummer til MRerklaer@skat.dk. Husk at du som pladeoperatør eller registreret forhandler selv kan erklære køretøjer i Motorregistret.

Automatisk pladebestilling og min/max for pladelager

Du opretter automatisk pladebestilling eller retter minimum og maksimum for dit pladelager ved at udfylde dette Excel-ark. Arket skal vedhæftes en mail, som sendes til MRandet@skat.dk med emnet "Pladelager".

RAK-koder og kontroltal

Mangler registreringsattesten (grøn A5) et kontroltal, kan du som virksomhed i den kommende periode kun få udleveret kontroltallet i en af SKATs nummerpladeekspeditioner. Du finder den nærmeste nummerpladeekspedition på landkortet på skat.dk/kontakt.

Er du registreret som primærejer på køretøjet, kan du selv bestille en ny registreringsattest i Motorregistret. Det koster 100 kr. og leveringstiden er op til én uge. Denne nye registreringsattest vil indholde RAK-koder (RegistreringsAttestKoder).

Andre spørgsmål til Motorregistret for virksomheder

Har du spørgsmål til Motorregistret, kan du kontakte SKAT på telefon 72 22 12 42.

Ønsker du at sende en mail til SKAT om andet vedrørende Motorregistret, skal du skrive til MRandet@skat.dk. Husk at angive virksomhedens navn, CVR-nr. og P- nr., køretøjets KID (køretøjsidentitet) og stelnummer, eller andre relevante oplysninger.

Privatpersoner kan stadig bruge kommunikationsmappen

Alternativt kan du som privatperson scanne registreringsattesten ind og sende den via TastSelv Borger. Herefter vil SKAT kunne oplyse kontroltallet direkte til dig via din kommunikationsmappe i TastSelv Borger. Hust at det kun er muligt, hvis du er registreret som ejer af køretøjet, som privatperson og ikke via din virksomhed.

Privatpersoner skal kontakte SKAT på 72 22 18 18 og følge vejledningen, for på denne måde at taste sig frem til, at henvendelsen handler om "Motorkøretøjer" og "Registrering".