Dato for udgivelse
14 Nov 2012 11:43
Til
Indberetningspligtige til eKapital
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Næste års individstrukturer kan testes på følgende systemer: IRTE/OBLG, URTE, PANT, PADE, AKSA, FINK, IFPA, UDBY, BHOL, CPS og AKFA.

Brugerbåndstesten foregår i ugerne 47, 48, 49 og 50.


Hvad kan jeg teste?

Næste års individstrukturer kan testes på følgende systemer: IRTE/OBLG, URTE, PANT, PADE, AKSA, FINK, IFPA, UDBY, BHOL, CPS og AKFA.

Hvornår kan jeg teste?

Brugerbåndstesten foregår i ugerne 47, 48, 49 og 50.

Testplan

Efter ønske fra indberetterne, har vi i år ændret testplanen.

Data som indsendes via Gatewayen og gamle datatransmissionslinjer testes dagligt. Vær særlig opmærksom på, at data som indsendes via disse to kanaler alt sammen bliver betragtet som test når detmodtages i nævnte uger. Testdata, der modtages frem til kl. 7 på hverdage, bliver testet samme dag. Modtages testdata efter kl. 7 medtages data i testen den følgende dag. Vi tager dog forbehold for uforudsete hændelser, der kan hindre en kørsel. I så fald bliver data testet den følgende dag.

Testdata, som indsendes på fysiske medier (disketter, CD?ere, streamers, kassetter), testes fortsat kun en gang ugentligt, nemlig hver tirsdag. Vær opmærksom på tydelig at markere de fysiske medier med ?test?, så det ikke bliver behandlet som produktionsdata.

Årets sidste produktionskørsel

Årets sidste kørsel bliver tirsdag d. 18. december 2012. Al data skal derfor være modtaget senest mandag d. 17. december 2012.

CPS

Særligt gælder det for CPS, at indberetninger for år 2008 skal være SKAT i hænde torsdag den 15. november 2012.

Opstart i 2013

Vi starter forventeligt op i uge 2 med to ugentlige kørsler frem til uge 10. Driftsplan bliver udsendt.