Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om skatteretlige driftstab og fradrag for udgifter ved tyveri og lignende.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2.18 Udgifter til erstatningsydelser i selvstændig erhvervsvirksomhed mv.