Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om fradrag for udgifter til rejser, reklame og repræsentation. Reglerne findes hovedsageligt i LL § 8, men også i SL § 6, stk. 1, litra a, når det drejer sig om rejseudgifter.

Dette afsnit beskriver ikke LL § 8, stk. 3. Der henvises til afsnit C.A.11.2.3.1 "Provisioner, låneafgifter og kautionsforsikringer".

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.A.7.1.1 om rejseudgifter efter LL § 9 A.