åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.2.2.5 Udgifter til rejse, reklame og repræsentation" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om fradrag for udgifter til rejser, reklame og repræsentation. Reglerne findes hovedsageligt i LL § 8, men også i SL § 6, stk. 1, litra a, når det drejer sig om rejseudgifter.

Dette afsnit beskriver ikke LL § 8, stk. 3. Der henvises til afsnit C.A.11.2.3.1 "Provisioner, låneafgifter og kautionsforsikringer".

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.A.7.1.1 om rejseudgifter efter LL § 9 A.