åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.2.2.1 Lønudgifter og andre personaleudgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for, hvornår en arbejdsgiver kan fratrække udgifter til løn, feriepenge og andre ydelser til sit personale.

Afsnittet indeholder:

  • Fradrag for lønudgifter og andre personaleudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.1.1)
  • Fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter efter LL § 8 N (C.C.2.2.2.1.2)
  • Fradrag for udgifter til løn under ferie og feriegodtgørelse mv. (C.C.2.2.2.1.3)

Se også

Se også afsnittene