Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for, hvornår en arbejdsgiver kan fratrække udgifter til løn, feriepenge og andre ydelser til sit personale.

Afsnittet indeholder:

  • Fradrag for lønudgifter og andre personaleudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.1.1)
  • Fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter efter LL § 8 N (C.C.2.2.2.1.2)
  • Fradrag for udgifter til løn under ferie og feriegodtgørelse mv. (C.C.2.2.2.1.3)

Se også

Se også afsnittene