Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for, hvornår en arbejdsgiver kan fratrække udgifter til løn, feriepenge og andre ydelser til sit personale.

Afsnittet indeholder:

  •  Fradrag for lønudgifter og andre personaleudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.1.1)
  • ► Fradrag for udgifter til løn under ferie og feriegodtgørelse mv.◄ (C.C.2.2.2.1.2)

Se også

Se også afsnittene