Dette afsnit handler om en række særlige emner og udgiftstyper af betydning for opgørelsen af indkomsten. Der er både tale om regler i statsskatteloven og regler i andre love, fx i ligningsloven.

Afsnittet er særligt møntet på selvstændig erhvervsvirksomhed, men reglerne kan i vidt omfang også anvendes af selskaber mv. Se dog nærmere i de enkelte afsnit om, hvem der er omfattet.

Afsnittet indeholder:

 • Lønudgifter og andre personaleudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.1
 • Sundhedsudgifter til den selvstændigt erhvervsdrivende og dennes eventuelle ægtefælle (C.C.2.2.2.2
 • Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til kursus (C.C.2.2.2.3
 • Udgifter til faglitteratur i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.4
 • Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til rejse, reklame og repræsentation (C.C.2.2.2.5
 • Den erhvervsdrivendes kørselsudgifter (C.C.2.2.2.6
 • Udgifter til bestikkelse i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.7
 • Udgifter til gaver i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.8)
 • Tobaksudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.9
 • Udgifter til kontingenter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.10
 • Udgifter til forsikringer mv. i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.11
 • Lejeudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.12)
 • Fradrag for arbejdsværelse i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.13
 • Udgifter til moms og lønsumsafgift (C.C.2.2.2.14
 • Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til advokat- og revisorbistand m.m. (C.C.2.2.2.15
 • Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager (C.C.2.2.2.16
 • Udgifter til bod, bøder og konfiskation i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.17
 • Udgifter til erstatningsydelser i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.18
 • Opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.19
 • Udgifter til forsøg og forskning mv. (C.C.2.2.2.20
 • Selvstændigt erhvervsdrivende kunstneres udgifter (C.C.2.2.2.21)  

Se også

Se også afsnit

 • C.C.2.2.1 om de generelle regler og principper for opgørelsen af bruttoindkomsten og nettoindkomsten, der kan udledes af SL § 6 og bestemmelsens sammenhæng med SL §§ 4 og 5 
 • C.C.2.2.3 om fradrag for driftstab, herunder tab ved tyveri og lignende.