åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.2.2 De enkelte omkostningsarter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Dette afsnit handler om en række særlige emner og udgiftstyper af betydning for opgørelsen af indkomsten. Der er både tale om regler i statsskatteloven og regler i andre love, fx i ligningsloven.

Afsnittet er særligt møntet på selvstændig erhvervsvirksomhed, men reglerne kan i vidt omfang også anvendes af selskaber mv. Se dog nærmere i de enkelte afsnit om, hvem der er omfattet.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.2.1 om de generelle regler og principper for opgørelsen af bruttoindkomsten og nettoindkomsten, der kan udledes af SL § 6 og bestemmelsens sammenhæng med SL §§ 4 og 5 
  • C.C.2.2.3 om fradrag for driftstab, herunder tab ved tyveri og lignende.