åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.2.1 Generelt om fradrag for udgifter, driftsomkostningsbegrebet" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de generelle regler og principper om opgørelse af den skattepligtige nettoindkomst, dvs. bruttoindkomsten efter fradrag af udgifter.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2 om de enkelte omkostningsarter, herunder om fradrag og fradragsbegrænsninger efter ligningsloven.