Indhold

Dette afsnit handler om de generelle regler og principper om opgørelse af den skattepligtige nettoindkomst, dvs. bruttoindkomsten efter fradrag af udgifter.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2 om de enkelte omkostningsarter, herunder om fradrag og fradragsbegrænsninger efter ligningsloven.