åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.1.3 Selvstændig erhvervsvirksomhed. Afgrænsning over for ikke erhvervsmæssig virksomhed (herunder hobbyvirksomhed)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om afgrænsningen af erhvervsmæssig virksomhed over for ikke erhvervsmæssig virksomhed. (C.C.1.3.1)
  • Afgrænsningen mellem erhvervsmæssig virksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed i relation til særlige virksomhedstyper (C.C.1.3.2).

Se også

  • Afsnit C.C.1.1.2 Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed), der beskriver, hvilken betydning det har for beskatningen, at der er tale om hobbyvirksomhed
  • Afsnit C.C.1.2.3 Selvstændig erhvervsvirksomhed, afgrænsning over for honorarmodtagere, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende
  • Afsnit C.C.8 om arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende.