Dato for udgivelse
12 Nov 2012 16:37
Til
Virksomheder
Sagsnummer
xxx
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Du får dette nyhedsbrev i anledning af lovpakken mod sort arbejde.

Nyhedsbrevet fortæller, hvor du kan læse om reglerne for skiltning på byggepladser, om hvad der regnes for kontant betaling, og hvad der regnes for digital betaling, og om et lovforslag, der foreslår at ophæve kravet om firmanavn og cvr-nummer på gulpladebiler, der benyttes til inkassovirksomhed.


Byggepladser skal have skiltning

Byggepladser på privat grund skal fra 1. januar 2013 have skiltning, så det tydeligt fremgår, hvilke firmaer der udfører arbejde på pladsen. De præcise regler er nu klar.

Læs mere på skat.dk/sortarbejde.

Din virksomhed skal betale regninger på over 10.000 kroner digitalt

Lovpakken betyder, at borgere og virksomheder skal betale regninger på over 10.000 kroner digitalt. Det er nu blevet præciseret, hvad der regnes som kontant betaling og hvad der regnes for kontant. Vær fx opmærksom på, at checks fra den 15. november 2012 tæller som kontant betaling.

Læs mere på skat.dk/sortarbejde.

Gulpladebiler og inkassovirksomhed

Som følge af lovpakkens krav om cvr-nummer og firmanavn på gulpladebiler, er der nu fremsat et lovforslag (nr. L 52 af 1. november 2012), som foreslår, at denne pligt ikke skal gælde for dem, der som led i udøvelsen af inkassovirksomhed er omfattet af kravet om god inkassoskik. Lovforslaget afventer nu behandling i Folketinget.

Læs mere på skat.dk/sortarbejde.

Du kan se alle de nye regler på skat.dk/sortarbejde.