Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

10.10.2007

L 114 af 12.03.2008

Lov nr. 470 af 17.06.2008

BKI nr. 47 af 28.11.2008

23.12.2008

Virkning 01.01.2009

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Georgien har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. juni 2011. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter
  • 29 om territorial udvidelse.

Se også

Se også www.mof.ge/en/ om Georgiens skattemyndighed.