Dato for udgivelse
09 Nov 2012 15:31
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport af varer
Sagsnummer
12
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Dette Nyhedsbrev beskriver kort de ændringer af betydning for virksomhederne, som forventes lagt i produktion ved weekendens systemrettelser til Importsystemet og e-Export


Ved udlægningen af systemrettelser til Importsystemet og e-Export vil der ud over en række tekniske rettelser forventes det, at bl.a. følgende vil blive ændret:

Import:

 • Forenklet ekspresangivelser har ikke kunnet benytte varekoder med mulighed for toldsuspension, dette er nu rettet.
 • Søgning på virksomhedsoplysninger er forbedret.
 • Standardfortoldning efter MIG til privat varemodtager er rettet så den ikke længere fejler.
 • Det er nu muligt at printe fra oversigten selv om der vises 2 "blokke".
 • Angivelse af udenlandsk momsnummer ved brug af procedurekode 42xx xxx flyttes fra rubrik 44.6 til rubrik 44.2 og der er implementeret en automatisk validering af, at der angives et momsnummer.
 • Der implementeres to nye svartekstkoder i forbindelse med angivelse til procedurekode 42xx xxx:
  • 5191: Udenlandsk momsnummer er ikke gyldigt.
  • 5192: Der skal angives certifikatkode Y041 samt udenlandsk momsnummer i rubrik 44.2.
 • Det er nu igen muligt at rette i kontingentangivelser efter genåbnet kontingent.
 • Det er nu igen muligt at foretage øvrige rettelser på angivelser hvor der har været anmodet om kontingent.

 e-Export:

 • Indsættelse af faktisk ekspeditionstidspunt kan nu lade sig gøre på angivelser der er lavet mere end 48 timer før forventet ekspeditionstidspunkt.
 • EDI virksomheder har i visse tilfælde modtaget flere identiske filsvar, dette er nu rettet.
 • Genvejstaster Ctrl+0 til Ctrl+9 virker nu igen.
 • EDI virksomheder har tidligere ikke altid fået filsvar når en SKAT medarbejder har behandlet angivelsen, dette er nu rettet.

Desuden har der i visse situationer været problemer i forbindelse med skift af adgangskode, dette er nu løst, således at skift af adgangskode nu fungerer som tilsigtet.