Dato for udgivelse
09 Nov 2012 10:50
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-005987
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af polyethylenterephthalat (PET)-folie med oprindelse i Brasilien, Indien og Israel.


Kommissionen har ved meddelelse (2012/C 336/10) offentliggjort i EU-tidende C 336 af 6. november 2012 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger på importen af polyethylenterephthalat (PET)-folie (toldtariffens pos. ex 3920 62 19 og ex 3920 62 90) med oprindelse i Brasilien (BR), Indien (IN) og Israel (IL).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2012/C 336/10).