Dato for udgivelse
13 Nov 2012 15:27
Til
virksomheder beskæftiget med registrering af køretøjer mv.
Sagsnummer
12-0201786
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Ændring af fradrag/tillæg for brændstofforbrug i registreringsafgiftsloven og ændring af udligningsafgiften for dieselbiler i vægt- og brændstofforbrugsafgiftsloven.


Fra 1. januar 2013 sker der ændring af tillæg/fradrag for brændstofforbug i registreringsafgiftsloven. Herudover bliver udligningsafgiften for dieselbiler i vægtafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven forhøjet som følge af skattereformen.

Endvidere vil el- og brintdrevne biler være afgiftsfritaget til og med 2015.

Registreringsafgiftsloven

Personbiler

Dieseldrevne

Grænsen for fradrag for brændstofforbrug for dieseldrevne personbiler ændres fra 16,5 km pr. liter til 17 km pr. liter.
Grænsen for tillæg for dieseldrevne personbiler fortsætter uændret med 18 km pr. liter

Benzindrevne

Grænsen for såvel fradrag som tillæg for benzindrevne personbiler fortsætter uændret på 16 km pr. liter.

Varebiler

Dieseldrevne

Grænsen for fradrag for brændstofforbrug for dieseldrevne varebiler ændres fra 16 pr. liter til 16,5 kilometer pr. liter.
Grænsen for tillæg for dieseldrevne varebiler fortsætter uændret med 18 km pr. liter

Benzindrevne

Grænsen for såvel fradrag som tillæg for benzindrevne varebiler fortsætter uændret på 16 km pr. liter. 

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiften udgør følgende:

Benzindrevne biler mv.

 

Afgift pr. halvår, kr. pr. bil

Kilometer pr. liter 

2013

2014

2015

mindst 20,0

290

290

310

Under 20,0 men ikke under 18,2

560

560

600

Under 18,2 men ikke under 16,7

830

830

890

Under 16,7 men ikke under 15,4

1.110

1.110

1.190

Under 15,4 men ikke under 14,3

1.380

1.380

1.480

Under 14,3 men ikke under 13,3

1.650

1.650

1.770

Under 13,3 men ikke under 12,5

1.920

1.920

2.060

Under 12,5 men ikke under 11,8

2.190

2.190

2.350

Under 11,8 men ikke under 11,1

2.460

2.460

2.640

Under 11,1 men ikke under 10,5

2.730

2.730

2.930

Under 10,5 men ikke under 10,0

3.010

3.010

3.230

Under 10,0 men ikke under 9,1

3.540

3.540

3.800

Under 9,1 men ikke under 8,3

4.100

4.100

4.400

Under 8,3 men ikke under 7,7

4.640

4.640

4.980

Under 7,7 men ikke under 7,1

5.180

5.180

5.560

Under 7,1 men ikke under 6,7

5.720

5.720

6.140

Under 6,7 men ikke under 6,3

6.270

6.270

6.730

Under 6,3 men ikke under 5,9

6.810

6.810

7.310

Under 5,9 men ikke under 5,6

7.350

7.350

7.890

Under 5,6 men ikke under 5,3

7.910

7.910

8.500

Under 5,3 men ikke under 5,0

8.450

8.450

9.080

Under 5,0 men ikke under 4,8

8.990

8.990

9.650

Under 4,8 men ikke under 4,5

9.530

9.530

10.230

Under 4,5

10.080

10.080

10.830

  

Dieseldrevne biler mv. 

 

 

2013

2014

2015

 Afgift i kr.

Afgift pr.
halvår

Udlignings
afgift

Afgift pr.
halvår

Udlignings
afgift

Afgift pr.
halvår,

Udlignings
afgift

Kilometer pr. liter mindst 32,1

 

120

 

120

 

120

Under 32,1 men ikke under 28,1

 

560

 

570

 

580

Under 28,1 men ikke under 25,0

 

1.000

 

1.020

 

1.040

Under 25,0 men ikke under 22,5

290

1.090

290

1.110

310

1.130

Under 22,5 men ikke under 20,5

560

1.200

560

1.220

600

1.240

Under 20,5 men ikke under 18,8

830

1.290

830

1.310

890

1.340

Under 18,8 men ikke under 17,3

1.110

1.400

1110

1.430

1.190

1.450

Under 17,3 men ikke under 16,1

1.380

1.500

1380

1.530

1.480

1.550

Under 16,1 men ikke under 15,0

1.650

1.610

1650

1.640

1.770

1.670

Under 15,0 men ikke under 14,1

1.920

1.730

1.920

1.760

2.060

1.790

Under 14,1 men ikke under 13,2

2.190

1.840

2.190

1.870

2.350

1.910

Under 13,2 men ikke under 12,5

2.460

1.960

2.460

2.000

2.640

2.030

Under 12,5 men ikke under 11,9

2.730

2.060

2.730

2.100

2.930

2.130

Under 11,9 men ikke under 11,3

3.010

2.150

3.010

2.190

3.230

2.230

Under 11,3 men ikke under 10,2

3.540

2.380

3.540

2.420

3.800

2.470

Under 10,2 men ikke under 9,4

4.100

2.590

4.100

2.640

4.400

2.680

Under 9,4 men ikke under 8,7

4.640

2.790

4.640

2.840

4.980

2.890

Under 8,7 men ikke under 8,1

5.180

3.030

5.180

3.080

5.560

3.140

Under 8,1 men ikke under 7,5

5.720

3.200

5.720

3.260

6.140

3.320

Under 7,5 men ikke under 7,0

6.270

3.410

6.270

3.470

6.730

3.530

Under 7,0 men ikke under 6,6

6.810

3.660

6.810

3730

7.310

3.790

Under 6,6 men ikke under 6,2

7.350

3.850

7.350

3.920

7.890

3.990

Under 6,2 men ikke under 5,9

7.910

4.050

7.910

4.120

8.500

4.200

Under 5,9 men ikke under 5,6

8.450

4.290

8.450

4.370

9.080

4.450

Under 5,6 men ikke under 5,4

8.990

4.510

8.990

4.590

9.650

4.670

Under 5,4 men ikke under 5,1

9.530

4.790

9.530

4.880

10.230

4.960

Under 5,1

10.080

5.010

10.080

5.100

10.830

5.190

 

Vægtafgiftsloven

Personmotorkøretøjer, bortset fra busser og hyrevogne (rute- og turistbiler mm.) samt påhængs- og sættevogne til personbefordring

 Satser i kr. gældende for 2013 - 2015

 

 

2013

2014

2015

A. Personmotorkøretøjer, bortset fra busser og hyrevogne (rute- og turistbiler mm.) Påhængs- og sættevogne til personbefordring

Vægt
afgift

Udl.
afgift

Udl.
afgift
påhængs
vogn

 

Vægt
afgift

Udl.
afgift

Udl.
afgift
påhængs
vogn

 

Vægt
afgift  

Udl.
afgift

Udl.
afgift
påhængs
vogn

 

I. Egenvægt indtil 600 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler  
12 måneder

640

500

 

640

510

 

710

520

 

Andre personmotorkøretøjer
6 måneder

930

730

 

930

740

 

1040

760

 

II. Egenvægt 601-800 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 måneder

1140

910

 

1140

930

 

1280

940

 

III. Egenvægt 801-1.100 kg - 6 måneder

1550

1200

 

1550

1220

 

1740

1240

 

IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg - 6 måneder

2060

1520

 

2060

1550

 

2300

1580

 

V. Egenvægt 1.301-1.500 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 måneder

2690

 

 

2690

 

 

3010

 

 

3 måneder

1360

970

 

1360

990

 

1530

1010

 

VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 måneder

3710

-

 

3710

 

 

4150

-

 

3 måneder

1860

1300

 

1860

1320

 

2080

1350

 

VII. Egenvægt over 2.000 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afgift pr. 100 kg egenvægt 3 måneder

 105

73 

 29

105 

74 

30 

118 

76 

31 

  

Busser, turistbiler o.l.

 

Afgift i kr. pr. køretøj 12 måneder

2013

B. Busser, turistbiler o.l. med højst 2 aksler

(Rutebiler, se VÆGTAL § 15, stk. 1, nr. 6)

Vægtafgift

Udlignings
afgift motorkøretøj

I. Egenvægt indtil
1.300 kg

 450

1.130

II. Egenvægt 1.301-1.500 kg

 585

1.160

III. Egenvægt 1.501-2.000 kg

 810

 1.230

IV. Egenvægt 2.001- 3.000 kg

 900

 1.230

V. Egenvægt 3.001-4.000 kg

 1.440

 1.230

VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg

 1.920

 1.230

VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg

 2.400

 1.230

VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg

3.120

 1.230

IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg

3.640

1.230

X. Egenvægt 8.001-9.000 kg

4.160

1.230

XI. Egenvægt over 9.000 kg Afgift pr. 100 kg egenvægt
12 måneder

50

14

 

 

 

              2013 

C. Busser, turistbiler og lign.
med flere end 2 aksler

Udlignings
afgift motorkøretøj

Udlignings
afgift
påhængsvogn

Afgift i kr. pr. 100 kg egenvægt
12 måneder

 36

 10

 

Hyrevogne og sygetransportkøretøjer 

 

Afgift i kr. pr. køretøj
12 måneder

2013

2014

2015

D. Hyrevogne og sygetransportkøretøjer

Udlignings
afgift

Udlignings
afgift

Udlignings
afgift

I. Egenvægt indtil 800 kg

2320

2360

2400

II. Egenvægt 801-1.100 kg

2870

2920

2970

III. Egenvægt 1.101-1.300 kg

3400

3460

3520

IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg

3720

3790

3860

V. Egenvægt 1.501-2.000 kg

4110

4180

4260

VI. Egenvægt over 2.000 kg

4930

5020

5110

Af motorkøretøjer registreret før 1973 med gul/sort/hvide nummerplader (papegøjeplader) svares afgift efter satserne for personmotorkøretøjer.

Vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse

Motorcykler med varesidevogn 

 

 

2013

2014

2015

Motorcykler med varesidevogn 

Vægtafgift

Udlignings
afgift

Vægtafgift

Udlignings
afgift

Vægtafgift

Udlignings
afgift

Afgift i kr. pr. køretøj
12 måneder

290

120

290

120

310

120

 

Varebiler og mindre lastbiler der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer.

 

 

2013

 

Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for privat anvendelse

Afgift pr. køretøj

12 måneder

Køretøj

 

Påhængs
køretøj 

Køretøj

Påhængs
køretøj

Køretøj registreret første gang til og med den 24. april 2007

Køretøj registreret første gang den 25. april 2007 eller senere

Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt 

Totalvægt indtil
500 kg

930

 

 550

 

 990

 5.510

Totalvægt 501-
1.000 kg

1.190

130

790

-

990

5.510

Totalvægt 1.001-2.000 kg  

1.980

250

1.080

-

990

5.510

Totalvægt 2.001-2.500 kg  

3.430

320

1.350

 

5.510

5.510

Totalvægt 2.501-3.000 kg 

4.110

400

1.530

 

5.510

5.510

Totalvægt 3.001-4.000 kg 

4.110

490

1.740

240

5510

16.380

 

 

  2014 

 

Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for
privat anvendelse

Afgift pr. køretøj

12 måneder 

Motorkøretøj

Påhængs
køretøj

Motorkøretøj

Påhængs
køretøj

Køretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007

Køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere

Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt 

Totalvægt indtil 500 kg 

930

-

550

-

990

5.510

Totalvægt 501-1.000 kg

1.190

130

790

 

990

5.510

Totalvægt 1.001-2.000 kg

1.980

250

1.080

-

990

5510

Totalvægt 2.001-2.500 kg

3.430

320

1.350

-

5.510

5.510

Totalvægt 2.501-3.000 kg

4.110

400

1.530

-

5.510

5.510

Totalvægt 3.001-4.000 kg

4.110

490

1.740

240

5.510

16.380

 

 

2015

Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for
privat anvendelse

Afgift pr.  køretøj

12 måneder 

Motorkøretøj

 

Påhængs
køretøj

 

Motorkøretøj

 

Påhængs
køretøj

Køretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007

Køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere

Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt 

Totalvægt indtil 500 kg 

1.000

-

560

 

1.060

5.920

Totalvægt 501-1.000 kg

1.280

140

800

 

1.060

5.920

Totalvægt 1.001-2.000 kg

2.130

270

1.100

 

1.060

5.920

Totalvægt 2.001-2.500 kg

3.680

340

1.370

 

5.920

5.920

Totalvægt 2.501-3.000 kg

4.410

430

1.560

 

5.920

5.920

Totalvægt 3.001-4.000 kg

4.410

530

1.770

240

5.920

17.590

Lastbiler indtil 12 tons 

 

Afgiftssatser for lastbiler indtil 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj og motorredskaber mv.

Afgift i kr. pr. køretøj
12 måneder

Vægtafgift kr.

Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift)

Motor-
køretøj

Påhængs-
køretøj

Motor-
køretøj

Påhængs-
køretøj

Med højst 2 aksler

Totalvægt 4.001-5.000 kg

2.052

552

1.150

200

Totalvægt 5.001-6.000 kg

2.052

672

1.150

250

Totalvægt 6.001-7.000 kg

2.052

825

1.150

300

Totalvægt 7.001-8.000 kg

2.052

988

1.150

400

Totalvægt 8.001-9.000 kg

2.052

1.161

1.150

450

Totalvægt 9.001-10.000 kg

2.052

1.344

1.150

550

Totalvægt 10.001-11.000 kg

2.279

1.537

1.150

650

Totalvægt 11.001-12.000 kg

2.610

1.740

1.150

750

Totalvægt 12.001-13.000 kg

3.087

1.953

1.150

850

Totalvægt 13.001-14.000 kg

3.604

2.176

1.150

1.000

Totalvægt 14.001-15.000 kg

4.161

2.628

1.150

1.100

Totalvægt over 15.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt

60

40

16

16

Med flere end 2 aksler


Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt

32

20

11

12

Totalvægt 18.001-19.000 kg

3.069

1.953

1.150

1.100

Totalvægt 19.001-20.000 kg

3.332

2.156

1.150

1.200

Totalvægt over 20.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt

36

24

13

13

 

Lastbiler og vogntog mv., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse

Lastbiler over 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj 

Lastbiler, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse

Luftaffjedrede mv. kr.

Med anden affjedring kr.

A. Lastbiler m.v.

med 2 aksler

Totalvægt indtil 12.999 kg
- 12 måneder

0

226

Totalvægt 13.000 - 13.999 kg
- 12 måneder

226

627

Totalvægt 14.000 - 14.999 kg
- 12 måneder

627

882

Totalvægt over 15.000 kg
- 12 måneder

882

2.050

med 3 aksler

Totalvægt indtil 16.999 kg
- 12 måneder

226

394

Totalvægt 17.000 - 18.999 kg
- 12 måneder

394

809

Totalvægt 19.000 - 20.999 kg
- 12 måneder

809

1.050

Totalvægt 21.000 - 22.999 kg
- 12 måneder

1.050

1.661

Totalvægt over 23.000 kg
- 12 måneder

1.661

2.582

med 4 aksler og derover

Totalvægt indtil 24.999 kg
- 12 måneder

1.050

1.065

Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
- 12 måneder

1.065

1.706

Totalvægt 26.000 - 28.999 kg
- 12 måneder

1.706

2.709

Totalvægt over 29.000 kg
- 12 måneder

2.709

4.019


B. Last- og sættevogntog

a) Lastbil med 2 aksler

1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel.

Totalvægt indtil 15.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

-

-

Totalvægt 16.000 - 17.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

-

102

Totalvægt 18.000 - 19.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

102

233

Totalvægt 20.000 - 21.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

233

547

Totalvægt 22.000 - 22.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

547

707

Totalvægt 23.000 - 24.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

707

1.276

Totalvægt over 25.000 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

1.276

2.297

2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler.

Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

219

510

Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

510

839

Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

839

1.232

Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

1.232

1.526

Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

1.526

2.507

Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

2.507

3.480

Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

3.480

5.284

3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler.

Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

2.769

3.854

Totalvægt over 38.000 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

3.854

5.239

b) Lastbil med 3 eller flere aksler

1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel.

Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

219

510

Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

510

839

Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

839

1.232

Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

1.232

1.526

Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

1.526

2.507

Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

2.507

3.480

Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

3.480

5.284

2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler.

Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

2.447

3.398

Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

3.398

4.700

Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

4.700

6.905

3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler.

Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

1.356

1.684

Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

1.684

2.514

Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog - 12 måneder

2.514

4.004