Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

10.12.2009

-

-

BKI nr. 15 af 22.05.2012

08.10.2011

Virkning 01.01.2012

Straffesager 08.10.2011

St. Lucia har endvidere tiltrådt OECD´s og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. marts 2017. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Se også

Se også www.irdstlucia.gov.lc om St. Lucias skattemyndighed.