Historikskema

Indhold

Indgåelsesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

06.05.1948

-

BKI nr. 1 af 11.01.1949

06.05.1948

Virkning USA 01.01.1948

Virkning Danmark 01.04.1948

Overenskomsten ophører med at have virkning for kildeskatter 01.05.2000

Øvrige skatter 01.01.2008

Dog ikke for personer der var berettiget til fordele efter denne DBO

Se artikel 29, stk. 4 i overenskomst af 19.08.1999.

Noteveksling, USA's udgifter til det fælles forsvar

07.04.1952

09.04.1952

- -

BKI nr. 26 af 24.06.1952

24.06.1952

-

DBO

Skatter i boer, arv, gaver og visse andre overførsler

27.04.1983

- -

BKI nr. 130 af 15.12.1986

07.11.1984

Virkning 07.11.1984

Noteudveksling

Skibs- og luftfart

06.07.1987

- -

BKI nr. 70 af 29.09.1987

- -

Aftale

Gensidig bistand i toldsager

20.06.1991

- -

BKI nr. 102 af 10.10.1991

17.10.1991

-

DBO

19.08.1999

L 84 af 03.11.1999

Lov nr. 167 af 15.03.2000

BKI nr. 13 af 14.04.2000

31.03.2000

Virkning kildeskatter 01.05.2000

Virkning øvrige skatter 01.01.2001

Protokol

02.05.2006

L 30 af 04.10.2006

Lov nr. 1574 af 20.12.2006

BKI nr. 1 af 18.02.2008

28.12.2007

Virkning kildeskatter 01.02.2008

Virkning øvrige skatter 01.01.2008

Aftale

Udveksling af oplysninger om finansielle konti

(FATCA)

15.11.2012 

-

-

BKI nr. 8 af 04.03.2013

Virkning 01.07.2014

Se også

Lov nr. 1634 af 26.12.2013 

BKI nr. 724 af 22. april 2021

Bekendtgørelse af ordning af 21. juni 2017 mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om udveksling af Land for Land-rapporter

21.06.2017

BKI nr. 28 af 07.12.2017

Se afsnit C.F.8.1.2.3.4 om den Multilaterale Aftale om udveksling af land for land-rapporter

Bekendtgørelse af aftale af 21. oktober 2020 mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om at opdatere bilag II i aftalen mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater til forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning og til gennemførelse af lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet

21.10.2020

   

BKI nr. 9 af 16.06.2021

 

Se også

BKI nr. 724 af 22. april 2021

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

USA har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. april 1995. Bemærk, at USA ikke har tiltrådt ændringsprotokollen til konventionen. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Bemærk

USA beskatter efter globalindkomstprincippet og har samtidig den specielle lovgivning, at amerikanske statsborgere, uanset hvor i verden de er hjemmehørende, også er fuldt skattepligtige til USA.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 22 om formue.

Se også

Se også