Liste over institutioner, der i ►2023 ◄er godkendt til at modtage gaver efter LL § 8 H (forskningsgaver)

Navn

Alexandra Instituttet

Amager og Hvidovre Hospitaler Akutmodtagelsen

Amager og Hvidovre Hospitaler Anæstesiologisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler Børne- og ungeafdelingen

Amager og Hvidovre Hospitaler Dagkirugisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler Funktions & Billeddiagnostisk Enhed

Amager og Hvidovre Hospitaler Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler Gastroenheden, Kirurgisk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler Hjertemedicinsk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler Infektionsmedicinsk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler Klinisk Biokemisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler Klinisk Forskningsafdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler Lunge- og Endokrinologisk Afdeling, endokrinologi

Amager og Hvidovre Hospitaler Lunge- og Endokrinologisk Afdeling, lungemedicin

Amager og Hvidovre Hospitaler Medicinsk afdeling, AMH

Amager og Hvidovre Hospitaler Medicinsk afdeling, GLO

Amager og Hvidovre Hospitaler Ortopædkirurgisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler Patientforløb

Amager og Hvidovre Hospitaler Patologiafdelingen

Arbejdermuseet med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

ARKEN Museum for Moderne Kunst

ARKEN Museum for Samtidskunst S/I

Arkitektskolen Aarhus

ARoS Aarhus Kunstmuseum

BaneDanmark

Beredskabsstyrelsens Uddannelser Beredredsskabsstyrelsen

Billund Kommunes Museer

Bioneer

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Abdominalcentret K

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Akutmodtagelsen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Anæstesiologisk Afdeling Z

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik AMED

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Demato- Venerologisk Afdeling DS

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Endokrinologisk afdeling

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler GCP-enheden

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Geriatrisk & Palliativ Afdeling GP

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Hjerteafdelingen Y

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Klinisk Farmakologisk Afdeling (FARM)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Lungemedicinsk Afdeling L

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Neurologisk Afdeling N

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Ortopædkirurgisk Afdeling M

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Parker Instituttet

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Røntgenafdelingen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Socialmedicinsk Center

Bornholms Kunstmuseum

Bornholms Museum

Børne Hjernecancer Foreningen

Børnecancerfonden

BørneRiget Fonden

Cabi Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Carelinkfonden

Center for politiske studier

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Selvmordsforskning

Copenhagen Business School Department of Management, Society and Communication (MSC)

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)

Copenhagen Business School Institut for Digitalisering (DIGI)

Copenhagen Business School Institut for Finansiering (FIN)

Copenhagen Business School Institut for International Økonomi, Politik og Business (EGB)

Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)

Copenhagen Business School Institut for Organisation og Arbejdssociologi (IOA)

Copenhagen Business School Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)

Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision (RR)

Copenhagen Business School Institut for Strategi og Innovation (SI)

Copenhagen Business School Økonomisk Institut (ECON)

Cystisk Fibrose Foreningen

Danmarks frie forskningsfond

Danmarks Grundforskningsfond

Danmarks Meteorologiske Institut DMI

Danmarks Nationalbank

Danmarks Statistik Danmarks Statistik Administration

Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet DTU Aqua

Danmarks Tekniske Universitet DTU Bioengineering

Danmarks Tekniske Universitet DTU Biosustain

Danmarks Tekniske Universitet DTU Center for Olie og Gas

Danmarks Tekniske Universitet DTU Compute

Danmarks Tekniske Universitet DTU Energi

Danmarks Tekniske Universitet DTU Engineering Technology

Danmarks Tekniske Universitet DTU Entrepreneurship

Danmarks Tekniske Universitet DTU Fotonik

Danmarks Tekniske Universitet DTU Fysik

Danmarks Tekniske Universitet DTU Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet DTU Kemi

Danmarks Tekniske Universitet DTU Kemiteknik

Danmarks Tekniske Universitet DTU Management

Danmarks Tekniske Universitet DTU Mekanik

Danmarks Tekniske Universitet DTU Miljø

Danmarks Tekniske Universitet DTU Nanolab

Danmarks Tekniske Universitet DTU Space

Danmarks Tekniske Universitet DTU Sundhedsteknologi

Danmarks Tekniske Universitet DTU Vindenergi

DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

DANSK FUNDAMENTAL METROLOGI

Dansk Jødisk Museum

Dansk Kræftforskningsfond

Dansk Sprognævn

Danske Erhvervsakademier Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy

Danske Erhvervsakademier Erhvervsakademi Dania

Danske Erhvervsakademier Erhvervsakademi Kolding

Danske Erhvervsakademier Erhvervsakademi Midt/Vest

Danske Erhvervsakademier Erhvervsakademi Sjælland

Danske Erhvervsakademier Erhvervsakademi Syd/Vest

Danske Erhvervsakademier Erhvervsakademi Aarhus

Danske Erhvervsakademier KEA - Københavns Erhvervsakademi

Danske Professionshøjskoler Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danske Professionshøjskoler Maskinmesterskolen i København

Danske Professionshøjskoler Professionshøjskolen Metropol

Danske Professionshøjskoler University College Lillebælt

Danske Professionshøjskoler University College Nordjylland

Danske Professionshøjskoler University College Sjælland (Absalon)

Danske Professionshøjskoler University College Syddanmark

Danske Professionshøjskoler Via University College

DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING PÅ ROSENBORG

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Den Blå Planet

Den Danske Filmskole

DEN DANSKE FORSKNINGSFOND

Den Frie Lærerskole

Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum

Den Hirschsprungske Samling

Den Præhospitale Virksomhed - Akutenheden Region Hovedstadens Akutberedskab

Den Selvejende Institution Kunstmuseet Trapholt

Designmuseum Danmark

Designskolen Kolding

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Fynske Kunstakademi

Det Grønne Museum Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup

Det Jyske Kunstakademi

Det Jyske Musikkonservatorium

Det Kgl. Bibliotek

Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

DFM - Danmarks Nationale Metrologiinstitut 

DHI

Diabetesforeningen Danish Diabetes Association

DR

Energimuseet

Esbjerg Kunstmuseum

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg

Fjord- og bæltcentret i Kerteminde

Fonden Kraka

FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER

FONDEN TEKNOLOGIRÅDET Teknologirådet

FORCE Technology

Foreningen BLOXHUB

Forskningsenhed for Almen Praksis

Forsvarsakademiet

Fredericia Maskinmesterskole

Frederiksbergmuseerne 

Fuglsang Kunstmuseum

Furesø Museer

Faaborg Museum

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Gigtforeningen

Gilleleje Museum

Glud Museum

Greve Museum

Handicapidrættens Videnscenter

HEART Herning Museum of Contemporary Art

Helsingør Kommunes Museer

Herlev og Gentofte Hospital Akutmodtagelsen

Herlev og Gentofte Hospital Allergi, Hud- og Kønssygdomme

Herlev og Gentofte Hospital Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling (Gentofte)

Herlev og Gentofte Hospital Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling (Herlev)

Herlev og Gentofte Hospital Brystkirurgi

Herlev og Gentofte Hospital Brystundersøgelser

Herlev og Gentofte Hospital Børn og Unge

Herlev og Gentofte Hospital Copenhagen Academy for Medical Education & Simulation (CAMES)

Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Diætister og Ernæringsforskning, EATEN

Herlev og Gentofte Hospital Forskningsteam i Sekretariat & Kommunikation

Herlev og Gentofte Hospital Fysio- & Ergoterapi

Herlev og Gentofte Hospital Hjerne- og Nervesygdomme

Herlev og Gentofte Hospital Hjertesygdomme

Herlev og Gentofte Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital Klinisk Mikrobiologi

Herlev og Gentofte Hospital Kræftbehandling

Herlev og Gentofte Hospital Kvindesygdomme, Gynækologi og Fødsler

Herlev og Gentofte Hospital Led- og Knoglekirurgi

Herlev og Gentofte Hospital Mave-, Tarm-, og Leversygdomme

Herlev og Gentofte Hospital Medicinske Sygdomme

Herlev og Gentofte Hospital Nuklearmedicin

Herlev og Gentofte Hospital Nyresygdomme

Herlev og Gentofte Hospital Patologi

Herlev og Gentofte Hospital Plastikkirurgi

Herlev og Gentofte Hospital Røntgen og Skanning

Herlev og Gentofte Hospital Urinvejssygdomme

Hjerteforeningen

Hjerteforeningens Børnefond Børnehjertefonden

Holstebro Kunstmuseum

Højteknologifonden

Idrættens Analyseinstitut

Industrimuseet Frederiks Værk

Industrimuseet 

Instituttet for Fremtidsforskning

IT-Universitetet i København Business IT

IT-Universitetet i København Computer Science

IT-Universitetet i København Digital Design

J. F. Willumsens Museum

Kalundborg og Omegns Museum

Kastrupgårdsamlingen

Kattegatcentret

Kirsten og Freddy Johansens Fond

Komiteen for Sundhedsoplysning

Komponent - Kommunernes udviklingscenter f.m.b.a COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Kroppedal Museum 

Kræftens Bekæmpelse

Kunst & Historie

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kunstmuseum Brandts

KVINFO

Københavns Erhvervsakademi

Københavns Museum

Københavns Universitet

Københavns Universitet Afdeling for Eksperimentel Medicin

Københavns Universitet Arktisk Station

Københavns Universitet Biologisk Institut

Københavns Universitet Biomedical design

Københavns Universitet Biomedicinsk Institut

Københavns Universitet BRIC

Københavns Universitet Center for Health Data Science

Københavns Universitet Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Københavns Universitet Center for Sund Aldring

Københavns Universitet Center of Basic and Translational Neuroscience

Københavns Universitet DanStem

Københavns Universitet Datalogisk Institut

Københavns Universitet Det Nationale Center for Fremmedsprog (Øst)

Københavns Universitet Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund

Københavns Universitet Globe

Københavns Universitet Institut for Antropologi

Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Københavns Universitet Institut for Farmaci

Københavns Universitet Institut for Folkesundhedsvidenskab

Københavns Universitet Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi

Københavns Universitet Institut for Fødevarevidenskab

Københavns Universitet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet Institut for Idræt og Ernæring

Københavns Universitet Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi

Københavns Universitet Institut for Klinisk Veterinærmedicin

Københavns Universitet Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Københavns Universitet Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Københavns Universitet Institut for Matematiske Fag

Københavns Universitet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Københavns Universitet Institut for Naturfagenes Didaktik

Københavns Universitet Institut for Neurovidenskab og Farmakologi

Københavns Universitet Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Københavns Universitet Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Københavns Universitet Institut for Psykologi

Københavns Universitet Institut for Statskundskab

Københavns Universitet Institut for Tværkulturelle og regionale studier

Københavns Universitet Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Københavns Universitet JUR Forskningsområdet

Københavns Universitet Kemisk Institut

Københavns Universitet Niels Bohr Institutet

Københavns Universitet Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

Københavns Universitet Odontologisk Institut

Københavns Universitet reNEW NNF Center for Stem Cell Medicine

Københavns Universitet Retsmedicinsk Institut

Københavns Universitet Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie, Græsk og Latin

Københavns Universitet Sociologisk Institut

Københavns Universitet SODAS

Københavns Universitet Statens Naturhistoriske Museum

Københavns Universitet Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Københavns Universitet TEO Afdelinger

Københavns Universitet TEO Center for Afrika

Københavns Universitet The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research

Københavns Universitet Økonomisk Institut

Københavns Zoo

KØN, Museum for kønnenes kulturhistorie

KØS, Museum for kunst i det offentlige rum

Langelands Museum

Lemvig Museum

Limfjordsmuseet

Louisiana Museum of Modern Art

Læsø Museum

M/S Museet for Søfart

Marstal Søfartsmuseum

MARTEC - Maritime and Polytechnic University College

MENIGHEDSFAKULTETET

Middelaldercentret Forsøgscenter for Historisk Teknologi

Middelfart Museum

Moesgård Museum

Moesgaard Museum

Museerne i Fredericia

Museet for Samtidskunst

Museet for Thy og Vester Hanherred

Museet Sønderskov

Museum Amager

Museum for forsyning og bæredygtighed - MOSS

Museum Give

Museum Horsens

Museum Jorn

Museum Kolding

Museum Lolland-Falster

Museum Midtjylland

Museum Mors

Museum Nordsjælland

Museum Salling

Museum Silkeborg

Museum Skanderborg

Museum Sydfyn

Museum Sydøstdanmark

Museum Sønderjylland

Museum Thy

Museum VEST

Museum Vestfyn

Museum Vestsjælland

Museum Østjylland

Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Nationalmuseet

Naturama

Naturhistorisk Museum, Aarhus

Nivaagaards Malerisamling

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)

Nordjyllands Kystmuseum

Nordjyske Museer

Nordsjællands Hospital Administration

Nordsjællands Hospital Akutafdelingen

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital Billeddiagnostisk Afdeling

Nordsjællands Hospital Børne- og Ungeafdeling

Nordsjællands Hospital Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital Forskningsafdelingen

Nordsjællands Hospital Gynækologisk og Obsterisk Afdeling

Nordsjællands Hospital Kardiologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital Kirurgisk Afdeling

Nordsjællands Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling

Nordsjællands Hospital Lungemedicinsk og Infektionsmed. Afdeling

Nordsjællands Hospital Neurologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital Onkologisk og Palliativ Afdeling

Nordsjællands Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling

Nordsjællands Hospital Øre, Næse og Halsafdelingen

Nordsøen, Oceanarium

Ny Carlsberg Glyptotek

Odense Bys Museer

Odense Universitetshospital Afdeling for Klinisk Patologi

Odense Universitetshospital Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

Odense Universitetshospital Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg

Odense Universitetshospital Anæsthesiologisk Intensiv Afdeling V

Odense Universitetshospital Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Odense Universitetshospital Blodprøver og Biokemi

Odense Universitetshospital Bygningsdrift og Service

Odense Universitetshospital CEBMO (Center for Evidence-Based Medicine Odense)

Odense Universitetshospital Center for klinisk epidemologi

Odense Universitetshospital Endokrinologisk Afd. M

Odense Universitetshospital Farmakologi

Odense Universitetshospital Fælles Akutmodtagelse FAM

Odense Universitetshospital Geriatrisk Afdeling G

Odense Universitetshospital Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Odense Universitetshospital Gynækologisk / Obstetrisk Afd. D

Odense Universitetshospital H.C. Andersen Børnehospital

Odense Universitetshospital Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T

Odense Universitetshospital Hjertemedicinsk Afdeling B

Odense Universitetshospital Hudafdeling I og Allergicentret

Odense Universitetshospital Hæmatologisk afdeling X

Odense Universitetshospital Infektionsmedicinsk afdeling Q

Odense Universitetshospital Kirurgisk Afdeling A

Odense Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling

Odense Universitetshospital Klinisk Genetisk Afdeling

Odense Universitetshospital Klinisk Immunologisk Afdeling

Odense Universitetshospital Klinisk IT

Odense Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Odense Universitetshospital Klinisk udvikling

Odense Universitetshospital KompetencerCenter for rehabilitering

Odense Universitetshospital Kæbekirurgisk Afdeling K

Odense Universitetshospital Logistikafdelingen

Odense Universitetshospital Lungemedicinsk afdeling J

Odense Universitetshospital Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg

Odense Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling U

Odense Universitetshospital Neurologisk Afdeling N

Odense Universitetshospital Nuclearmedicinsk Afdeling

Odense Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling Y

Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R

Odense Universitetshospital OPEN

Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk Afdeling O

Odense Universitetshospital Patient- og Pårørendeservice

Odense Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z

Odense Universitetshospital Radiologisk Afdeling, Svendborg

Odense Universitetshospital Radiologisk Afdeling/Mammograficentret

Odense Universitetshospital REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Odense Universitetshospital Rengøring og Hospitalsservice

Odense Universitetshospital Respirationscenter Syd

Odense Universitetshospital Reumatologisk Afdeling C

Odense Universitetshospital Steno Diabetes Center Odense

Odense Universitetshospital Sygehusapotek Fyn

Odense Universitetshospital Sygehusenheden Ærø

Odense Universitetshospital Urinvejskirurgisk Afdeling L

Odense Universitetshospital Øjenafdeling E

Odense Universitetshospital Økonomi og Planlægning

Odense Universitetshospital Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Ordrupgårdsamlingen

OvaCure

Parkinsonforeningen

Politiskolen

Professionshøjskolen VIA University College

Psykiatrifonden

Randers Kunstmuseum, Museum for Dansk Kunst

Randers Regnskov

Region Hovedstaden / Amager og Hvidovre Hospital

Region Hovedstaden / Herlev og Gentofte Hospital

Region Hovedstaden / Nordsjællands Hospital

Region Hovedstaden / Rigshospitalet

Region Hovedstaden / Steno Diabetes Center Copenhagen

Region Hovedstaden Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Region Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Akutberedskab

Region Hovedstadens Apotek Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens psykiatri Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Region Hovedstadens psykiatri Psykatrisk Center København

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk Center Amager

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk Center Bornholm

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans

Region Hovedstadens psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Region Midtjylland DEFACTUM

Region Midtjylland Hospitalsplanlægning

Region Nordjylland Center for Klinisk Forskning

Region Sjælland Region Sjælland eksl. SUH

Region Syddanmark Sundhedsområdet, forskning

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind (fond)

Ribe Kunstmuseum

Rigsarkivet

Rigshospitalet Afdeling for Bedøvelse og Operation

Rigshospitalet Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling

Rigshospitalet Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter

Rigshospitalet Afdeling for Blodsygdomme

Rigshospitalet Afdeling for Børn og Unge (JMC)

Rigshospitalet Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

Rigshospitalet Afdeling for Ergo- og Fysioterapi

Rigshospitalet Afdeling for Fertilitet

Rigshospitalet Afdeling for Genetisk

Rigshospitalet Afdeling for Genomisk Medicinsk

Rigshospitalet Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel (JMC)

Rigshospitalet Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi

Rigshospitalet Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi

Rigshospitalet Afdeling for Hjertesygdomme

Rigshospitalet Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme

Rigshospitalet Afdeling for Infektionssygdomme

Rigshospitalet Afdeling for Intensiv Behandling

Rigshospitalet Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn

Rigshospitalet Afdeling for Karkirurgi

Rigshospitalet Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Rigshospitalet Afdeling for Klinisk Immunologi

Rigshospitalet Afdeling for Klinisk Mikrobiologi

Rigshospitalet Afdeling for Kræftbehandling

Rigshospitalet Afdeling for Kvindesygdomme

Rigshospitalet Afdeling for Kæbekirurgi

Rigshospitalet Afdeling for Led- og Knoglekirurgi

Rigshospitalet Afdeling for Nyresygdomme

Rigshospitalet Afdeling for Organkirurgi og Transplantation

Rigshospitalet Afdeling for Patologi

Rigshospitalet Afdeling for Rygmarvsskader

Rigshospitalet Afdeling for Røntgen og Skanning

Rigshospitalet Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

Rigshospitalet Afdeling for Urinvejskirurgi

Rigshospitalet Afdeling for Vækst og Reproduktion

Rigshospitalet Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi

Rigshospitalet Blodsygdomme

Rigshospitalet Center for Aktiv Sundhed (CFAS)

Rigshospitalet Center of Excellence for Health, Immunity and Infections (CHIP)

Rigshospitalet Copenhagen Trial Unit

Rigshospitalet Enhed for Kirurgisk Patofysiologi

Rigshospitalet Finsenlaboratoriet

Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling

Rigshospitalet Universiteternes Center for Sygepleje & Omsorgsforskning, UCSF

Rigshospitalet, Glostrup Afdeling for Bedøvelse og Intensiv Behandling

Rigshospitalet, Glostrup Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte

Rigshospitalet, Glostrup Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme

Rigshospitalet, Glostrup Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser

Rigshospitalet, Glostrup Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme

Rigshospitalet, Glostrup Afdeling for Øjensygdomme

Rigshospitalet, Glostrup Dansk institut for Eksterne Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS

Rigshospitalet, Glostrup Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling, GLO

Rigshospitalet, Hvidovre Afdeling for Hjerneskader

Ringkøbing Fjord Museer

ROMU

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Roskilde Universitet Institut for Mennesker og Teknologi

Roskilde Universitet Institut for Naturvidenskab og Miljø

Roskilde Universitet Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

Rudersdal Museer

Rytmisk Musikkonservatorium

Scleroseforeningen

SEGES Innovation P/S

Sjællands Kirkemusikskole

Sjællands Universitetshospital Akutafdelingen Køge

Sjællands Universitetshospital Anæstesiologisk afd, Roskilde og Køge

Sjællands Universitetshospital Billeddiagnostisk Afdeling Regional enhed

Sjællands Universitetshospital Dermatologisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Hæmatologisk afd, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Kardiologisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Kirurgisk Afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital Klinisk Biokemisk afdeling, Roskilde og Køge

Sjællands Universitetshospital Klinisk Farmakologi, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital Klinisk Immunologi, Næstved

Sjællands Universitetshospital Klinisk Mikrobiologi, Slagelse

Sjællands Universitetshospital Klinisk Onkologisk Afdeling SUH Roskilde

Sjællands Universitetshospital Medicinsk Afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital Medicinsk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Neurologisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Ortopædkirurgisk Afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital Patologisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Pædiatrisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Reumatologisk Afdeling, Roskilde og Køge

Sjællands Universitetshospital Staben

Sjællands Universitetshospital Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling

Sjællands Universitetshospital Urologisk afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Øjenafdelingen, Roskilde

Sjællands Universitetshospital Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling, Køge

Skagens Kunstmuseer

Skovgaard Museet

Sorø Kunstmuseum

Statens Museum for Kunst

Statens Serum Institut

Steno Diabetes Center Copenhagen

Struer Museum

Svendborg International Maritime Academy, SIMAC

Syddansk Musikkonservatorium

Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

Syddansk Universitet Biologisk Institut

Syddansk Universitet Biomedicinsk Laboratorium

Syddansk Universitet CPOP

Syddansk Universitet Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Syddansk Universitet Institut for Design og Kommunikation

Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Syddansk Universitet Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Syddansk Universitet Institut for Grøn Teknologi

Syddansk Universitet Institut for Historie

Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik

Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Syddansk Universitet Institut for Matematik og Datalogi

Syddansk Universitet Institut for Mekanik og Elektronik

Syddansk Universitet Institut for Molekylær Medicin

Syddansk Universitet Institut for Psykologi

Syddansk Universitet Institut for Regional Sundhedsforskning

Syddansk Universitet Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

Syddansk Universitet Institut for Sprog og Kommunikation

Syddansk Universitet Institut for Statskundskab

Syddansk Universitet Institut for Sundhedstjenesteforskning

Syddansk Universitet Institut for Teknologi og Innovation

Syddansk Universitet Institut for Virksomhedsledelse

Syddansk Universitet Juridisk Institut

Syddansk Universitet Mads Clausen Instituttet

Syddansk Universitet Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Syddansk Universitet Retsmedicinsk Institut

Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed

Syddansk Universitet Økonomisk Institut

Sydvestjyske Museer

Teatermuseet i Hofteatret

Teknologisk Institut

Thorvaldsens Museum

Trapholt

Tunforeningen af 2019 til støtte for videnskabelig mærkning af blåfinnede tun i dansk farvand

Vardemuseerne

Vejdirektoratet

Vejen Kunstmuseum 

VejleMuseerne

Vendsyssel Historiske Museum

Vendsyssel Kunstmuseum

Vendsyssels Historiske Museum

Vestervig Kirkemusikskole

Vesthimmerlands Museum

Viborg Museum

Viborg Stiftsmuseum

Vikingeskibsmuseet i Roskilde

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfæd

Willumsens Museum

Zoologisk Have i København

Ærø Museum

Øhavsmuseet Faaborg

Øjenforeningen Værn om Synet

Østfyns Museer

Østsjællands Museum

AAGE V. JENSEN NATURFOND

Aalborg Historiske Museum

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Aalborg Universitet Institut for Byggeri, By og Miljø

Aalborg Universitet Institut for Datalogi

Aalborg Universitet Institut for Elektroniske Systemer

Aalborg Universitet Institut for Energi

Aalborg Universitet Institut for Kemi og Biovidenskab

Aalborg Universitet Institut for Kommunikation og Psykologi

Aalborg Universitet Institut for Kultur og Læring

Aalborg Universitet Institut for Matematiske Fag

Aalborg Universitet Institut for Materiale og Produktion

Aalborg Universitet Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet Institut for Planlægning

Aalborg Universitet Institut for Politik og Samfund

Aalborg Universitet Institut for Sociologi og Socialet Arbejde

Aalborg Universitet Juridisk Institut

Aalborg Universitet Klinisk Institut

Aalborg Universitet AAU Business School

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Enheden for Psykiatrisk Forskning

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Forskningsenhed Børne- og ungdomspsykiatri

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Klinik Nord

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Klinik Syd

Aalborg Universitetshospital Afdeling for Arvelige Sygdomme

Aalborg Universitetshospital Afdeling for Blodsygdomme

Aalborg Universitetshospital Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme

Aalborg Universitetshospital Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel

Aalborg Universitetshospital Afdeling for Hud- og Kønssygdomme

Aalborg Universitetshospital Afdeling for Kræftbehandling

Aalborg Universitetshospital Afdeling for Led-, Ryg- og Bindevævssygdomme

Aalborg Universitetshospital Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme

Aalborg Universitetshospital Akut- og Traumecenter

Aalborg Universitetshospital Anæstesi- og Intensivafdeling

Aalborg Universitetshospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Billeddiagnostisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Brystkirurgisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Børne- og Ungeafdeling

Aalborg Universitetshospital Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS)

Aalborg Universitetshospital Forskning, Uddannelse og Innovation

Aalborg Universitetshospital Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje

Aalborg Universitetshospital Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Aalborg Universitetshospital Hjerte- og Lungekirurgisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Hjertemedicinsk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Infektionsmedicinsk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Karkirurgisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Klinisk Farmakologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicinsk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Klinisk Immunologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Kulinarium, Måltider og Ernæring

Aalborg Universitetshospital Kæbekirurgisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Lungemedicinsk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Medicinsk Afdeling, Farsø

Aalborg Universitetshospital Medicinsk Afdeling, Hobro

Aalborg Universitetshospital Molekylær Diagnostisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Neurologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Nyre- og Urinvejskirurgisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Ortopædkirurgisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Patologiafdelingen

Aalborg Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Præhospital- og Akutforskning

Aalborg Universitetshospital Sexologisk Center

Aalborg Universitetshospital Socialmedicinsk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Thisted Sygehus

Aalborg Universitetshospital Tværfagligt Smertecenter

Aalborg Universitetshospital Ældremedicinsk Afdeling

Aalborg Universitetshospital Øjenafdeling

Aalborg Universitetshospital Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling

Aalborg Zoologiske Have

Aarhus Maskinmesterskole

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet AIAS Aarhus Institute for Advanced Studies

Aarhus Universitet Center for Bioinformatik

Aarhus Universitet Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Aarhus Universitet Center for Undervisning og Digitale Medier (TDM)

Aarhus Universitet Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Aarhus Universitet DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Aarhus Universitet DCE Nationalt Center for Miljø og Energi

Aarhus Universitet Faculty of Arts

Aarhus Universitet Faculty of Health

Aarhus Universitet Faculty of Natural Science

Aarhus Universitet Faculty of Technical Science

Aarhus Universitet Inst. for Forretningsudvik. og Teknologi

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi

Aarhus Universitet Institut for Bio- og Kemiteknologi

Aarhus Universitet Institut for Biologi

Aarhus Universitet Institut for Biomedicin

Aarhus Universitet Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Aarhus Universitet Institut for Datalogi

Aarhus Universitet Institut for Ecoscience

Aarhus Universitet Institut for Elektro- og Computerteknologi

Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed

Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Aarhus Universitet Institut for Fødevarer

Aarhus Universitet Institut for Geoscience

Aarhus Universitet Institut for Husdyrvidenskab

Aarhus Universitet Institut for Kemi

Aarhus Universitet Institut for Kommunikation og Kultur

Aarhus Universitet Institut for Kultur og Samfund

Aarhus Universitet Institut for Matematik

Aarhus Universitet Institut for Mekanik og Produktion

Aarhus Universitet Institut for Miljøvidenskab

Aarhus Universitet Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Aarhus Universitet Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Aarhus Universitet Institut for Retsmedicin

Aarhus Universitet Institut for Statskundskab

Aarhus Universitet Institut for Virksomhedsledelse

Aarhus Universitet Institut for Økonomi

Aarhus Universitet Juridisk Institut

Aarhus Universitet Psykologisk Institut

Aarhus Universitet The Interdisciplinary Nanoscience Center

Aarhus Universitet Aarhus BSS

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Akutafdelingen

Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik

Aarhus Universitetshospital Blodprøver og Biokemi

Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A.

Aarhus Universitetshospital Dansk Center for Partikelterapi

Aarhus Universitetshospital Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liasisonpsykiatri

Aarhus Universitetshospital Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen

Aarhus Universitetshospital Geriatrisk Afdeling G

Aarhus Universitetshospital Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afd. T, inkl. Thoraxkirurgisk afd.

Aarhus Universitetshospital Hjertesygdomme

Aarhus Universitetshospital Hud og Kønssygdomme

Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk Afd. R

Aarhus Universitetshospital Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Aarhus Universitetshospital Klinisk Epidemiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Klinisk Genetisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Klinisk Immunologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Kræftafdelingen

Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og fødsler

Aarhus Universitetshospital Lungemedicinsk Afd. LUB

Aarhus Universitetshospital Mave-Tarm Kirurgi

Aarhus Universitetshospital Medicinsk Endokrinologisk Afd. MEA

Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afd. V

Aarhus Universitetshospital Molekylær Medicinsk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Neurokirurgisk Afd. NK

Aarhus Universitetshospital Neurologisk Afd. F

Aarhus Universitetshospital Neuroradiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital NUK - PET

Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afd. C

Aarhus Universitetshospital Operation og Intensiv - nord, syd, øst

Aarhus Universitetshospital Ortopædkirurgisk Afd. E

Aarhus Universitetshospital Patologisk Institut

Aarhus Universitetshospital Plastik- og Brystkirurgi

Aarhus Universitetshospital Reumatologisk Afdeling U

Aarhus Universitetshospital Røntgen og Scanning

Aarhus Universitetshospital Steno og Diabetes Center

Aarhus Universitetshospital Tand-, Mund-, og Kæbekirurgisk Afd. O

Aarhus Universitetshospital Urinvejskirurgisk Afd. K

Aarhus Universitetshospital Øjenafd. J

Aarhus Universitetshospital Øre- Næse- og Halsafd. H

Aarhus Universitetshospital, Skejby Afdeling for Depression og Angst

Aarhus Universitetshospital, Skejby Afdelling for Psykoser

Aarhus Universitetshospital, Skejby Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Skejby Retspsykiatrisk Afdeling