åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.4.1 Ændring af vurdering efter EVL (dog ikke EVL §§ 87 og 88)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for ændring af vurdering af fast ejendom efter ejendomsvurderingsloven (EVL) dog med undtagelse af overgangsreglerne i EVL §§ 87 og 88. Afsnittet omhandler således ændring af de vurderinger, der er foretaget i det nye ejendomsvurderingssystem.

Afsnittet indeholder: 

  • Hvilke vurderinger kan ændres (A.A.8.4.1.1)
  • Hvilken myndighed kan ændre en vurdering eller en del af en vurdering (A.A.8.4.1.2)
  • Hvilke adgange er der til at ændre en vurdering eller en del af en vurdering (A.A.8.4.1.3)
  • Hvem kan foranledige en ændring af en vurdering eller en del af en vurdering (A.A.8.4.1.4)
  • Ændring ved ordinær genoptagelse og ekstraordinær genoptagelse (A.A.8.4.1.5)
  • Vurderingsstyrelsens supplerende adgang til ændre vurderinger eller dele af vurderinger ved revision (A.A.8.4.1.6)  
  • Afledte ændringer af nyere vurderinger som følge af en afgørelse i en klagesag (A.A.8.4.1.7)
  • Konsekvenserne af en vurdering eller en ændring af en vurdering (A.A.8.4.1.8)
  • Praksis (A.A.8.4.1.9).

For reglerne vedrørende ændring af vurdering af fast ejendom efter den tidligere gældende vurderingslov (VUL) og overgangsreglerne i EVL §§ 87 og 88 se afsnit A.A.8.4.2.