Dato for udgivelse
31 Oct 2012 14:52
Til
Brugere af IT-systemer på told- og afgiftsområdet
Sagsnummer
12-0232079
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Nedetid på IT-systemerne på told- og afgiftsområdet:

søndag den 4., lørdag den 10. og lørdag den 17. november 2012


SKAT har godkendt 3 servicevinduer (nedetid) på IT-systemerne på told- og afgiftsområdet i november 2012:


Søndag den 4. november 2012 kl. 14 - 19.30

Årsag: Der gennemføres tekniske opgraderinger af FTP-GW og Synchrony Integrator (filoverførsel).

Konsekvenser:

  • filer, der indsendes til Import, eExport og Transit vil ikke blive behandlet i perioden kl. 14 - 18.30,
  • det vil ikke være muligt for ICS, Manifest og eKapital at anvende FTP-GW i perioden kl. 14 - 19.30 og
  • de batchjobs og services i Motorregistret, som benytter FTP-GW, vil ikke fungere i perioden kl. 14 - 19.30. Yderligere oplysninger om berørte DMR-services fås på Driftsmeddelelser - Det digitale Motorregister.

 Online-adgang til systemerne er ikke berørt af dette servicevindue.


Lørdag den 10. november 2012 kl. 8 - 17

Årsag: Almindelig vedligeholdelse af Import og eExport-systemerne.

Konsekvenser:

  • Import og eExport-systemernevil være utilgængelige pga. almindelig vedligeholdelse. Det gælder både online-adgang og filoverførsel.
  • Adgangen til ICS og Manifestsystemet lukkes ikke, men der er ingen integration mellem disse systemer og Import og eExport under dette servicevindue. Det betyder, at væsentlig funktionalitet ikke vil være tilgængelig.

Der udsendes særskilt nyhedsbrev om de ændringer, der gennemføres i denne systemopdatering, men der er ikke tale om systemmæssige ændringer for virksomhederne.

 

Lørdag den 17. november 2012 kl. 00 - 16

Årsag: SKATs driftsleverandør, Steria gennemfører flytning af datacenter og dermed fysisk flytning af hardware, netværk osv.

Konsekvens: Følgende systemområder vil være lukket ned fra kl. 00 - ca. kl. 16:

  • Toldsystemerne, dvs. Import, eExport, Transit, ICS, Manifest, Taric og eVita.
  • eMoms.
  • Elektronisk kommunikation til EU via LXR, dvs. det berører EMCS og DK-VIES.

Der gennemføres særskilt flytning af FTP-GW, som vil være lukket ned fra kl. 00 - kl. 03
Nedlukning af FTP-GW vil medføre, at de batchjobs og services i Motorregistret, som benytter FTP-GW, ikke vil fungere i denne periode.
eKapital kan heller ikke anvende FTP-GW i denne periode.

Der gennemføres ingen ændringer på IT-systemerne i forbindelse med flytningen, og alle IP-adresser mv. vil være uændrede.

Generelt

Der vil blive orienteret på SKAT.dk - rullemenuen og der udsendes nyhedsbrev, når systemerne igen er åbne. Der vil desuden blive orienteret løbende, hvis der bliver behov for det.

Der vil blive åbnet op for anvendelse af nødprocedure på ovennævnte tidspunkter. Nødprocedure vil blive meldt ud på SKAT.dk - Told Erhverv - Driftsmeddelelser og Status.

SKAT beklager de ulemper disse servicevinduer medfører for erhvervslivet.