Dato for udgivelse
31 Oct 2012 09:57
SKM-nummer
SKM2012.603.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-199295
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004 med henblik på nedsættelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne 1. oktober 2004.

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien således:

Ejendomsværdi 2006: 214.000.000 kr. nedsat til 102.000.000 kr.

Ejendomsværdi 2008: 225.000.000 kr. nedsat til 88.000.000 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

1. oktober 2004

Ejendomsværdi: 171.000.000 kr.
Grundværdi: 5.587.300 kr.
Fritaget efter KESL § 7: 5.587.300 kr.
ændres til:
Ejendomsværdi: 89.000.000 kr.
Grundværdi: 5.587.300 kr.
Fritaget efter KESL § 7: 5.587.300 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingen i 2004 blev sat alt for højt. Ændringen medfører, at ejendomsværdien i 2004 nedsættes med 48 %.