Dato for udgivelse
29 Oct 2012 13:02
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0229700
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Præcisering af anvendelsesområdet for den endelige antidumpingtold der blev indført ved forordning (EF) nr. 383/2009 på importen af visse PSC-tråde og -strenge med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 986/2012 offentliggjort i EU-tidende L 297 af 26. oktober 2012 præciseret anvendelsesområdet for den endelige antidumpingtold indført ved forordning (EF) nr. 383/2009 på importen af visse PSC-tråde og -strenge (toldtariffens pos. 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 og 7312 10 69 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For varer der ikke er omfattet af forordningen kan der indrømmes godtgørelse/fritagelse. Anmodninger om godtgørelse/fritagelse kan indsendes til de regionale skattecentre. 

For så vidt angår præcisering af anvendelsesområdet for den endelige antidumpingtold, godtgørelse/fritagelse henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 986/2012.

Forordningen trådte i kraft den 27. oktober 2012.