Dato for udgivelse
26 Oct 2012 08:43
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven, nummerpladeoperatører mfl.
Sagsnummer
12-055371
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Lovændringerne om nye priser for registreringsattester og papegøjeplader træder i kraft den  29. oktober 2012.


Skatteministeren har udstedt bekendtgørelse nr 996 af 15. oktober 2012 om ikrafttrædelse af visse bestemmelser i lov om ændring af registrering af køretøjer, jf. lov nr. 482 af 30. maj 2012 om ændring af lov om registrering af køretøjer.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra den 29. oktober 2012.

Papegøjeplader

Lovændringen betyder, at den særlige pris på 160 kr. for et sæt papegøjenummerplader til en varebil, der omregistreres fra alene erhvervsmæssig anvendelse til privat eller til blandet (privat og erhvervsmæssig) anvendelse - eller omvendt - afskaffes, således at prisen for et sæt papegøjenummerplader altid er 1.180 kr.

Registreringsattest

Der indføres en pris på 100 kr. for en registreringsattest eller suppleringsattest. Der skal dog ikke betales 100 kr. for udstedelse af en registreringsattest eller supplerende attest, i de tilfælde hvor attesten udstedes i forbindelse med betaling for nummerplader eller betaling for ejer-/brugerskifte.

Der skal også betales 100 kr. for registrering af ændret anvendelse af en registreret varebil, hvis ændringen ikke nødvendiggør nye nummerplader (nyt registreringsnummer).  Endvidere skal der også betales 100 kr. for registrering af konstruktive ændringer af køretøjet, f.eks. montering af en trækkrog.

Herudover reduceres prisen for at få ønskenummerplader overført fra et køretøj til et andet fra 300 kr. til 100 kr., svarende til den nye pris for en registreringsattest. Reduktionen skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at prisen for ønskenummerplader er hævet.